Berecz Mátyás okleveles hadtörténész, 23 éven át dolgozott muzeológusként, az 1996-ban alapított Egri Vitézlő Oskola alapító tagja. 2019 óta Eger társadalmi megbízatású alpolgármestere és a város 7. számú választókerületének képviselője. Kiemelt szerepe van a városi közművelődés fejlesztésében. Fontosnak tartja a Dobó István Vármúzeum munkájának támogatását, az egri műemlékvédelem és műemlék-hasznosítás ügyét, valamint a társadalom egyik alappillérét jelentő civil szférát. A képviselővel pályájáról és jelenlegi feladatairól beszélgettünk.

Tanulmányainak homlokterében mindig is a történelem állt.

Így van. Debrecenben születtem, ám a középiskolát Egerben, a Gárdonyi Géza Gimnáziumban végeztem. Utolsó évben az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen második helyezést értem el, melynek jutalmául 1990-ben felvételi vizsga nélkül felvételt nyertem a Kossuth Lajos Tudományegyetem (ma Debreceni Egyetem) történelem szakára. Egyetemi tanulmányaim közben, 1994-ben az Optikai, Akusztikai és Filmtechnikai Tudományos Egyesület művelődési ágazati munkaköri szakképzésén filmkultúra és filmterjesztési szakmenedzser bizonyítványt szereztem. Az egyetemen 1996-ban szereztem diplomát történelemtanári szakon.

Hogyan lett a Dobó István Vármúzeum igazgatója? Mi a fő kutatási területe?

1996 tavaszán történész-muzeológus beosztásban a Heves Megyei Múzeumi Szervezet Dobó István Vármúzeumhoz kerültem. 2012. szeptember 3-án az akkori megyei múzeumigazgató, Rémiás Tibor szakmai igazgatóhelyettesnek nevezett ki. Ugyanezen év november 28-án a fenntartótól, a Megyei Intézményfenntartó Központtól, általános igazgatóhelyettesi megbízást kaptam, 2013. március 1-től megbízott, 2014. január 1-től 2018. szeptember 30-ig kinevezett igazgatóként vezettem az intézményt. Politikai okokból igazgató megbízatásom lejárta előtt elhagytam az intézményt. 2018. október 1-től 2019. október 31-ig a Heves Megyei Levéltárban dolgoztam levéltárosként. Történészként fő kutatási témám Magyarország, illetve Eger török kori hadtörténete. A vármúzeumban 1997-től 2012-ig szervezője voltam a kétévente megrendezésre kerülő végvári konferenciasorozatnak.

Tudományos munkámon kívül pedagógiai végzettségemet kamatoztatva 2012-ig, vezetői megbízatásomig, rendszeresen részt vettem a vármúzeumban nyaranta megrendezett gyerektábor és a folyamatosan tartott múzeumpedagógiai órák lebonyolításában.

Mennyire lehet gyakorlatias hivatás ma hazánkban, ha valaki hadtörténész?

Ideális esetben egy történész nem csak az íróasztalnál dolgozik, kutat, ír és publikál. Úgy gondolom, hogy a hadtörténeti munkát is egyre inkább a gyakorlatias szemlélet kell, hogy jellemezze.

Amikor a Dobó István Vármúzeumnál kezdtem el dolgozni, a városi mellett sok más gyűjteménnyel is kellett foglalkoznom. A falutörténettől kezdve a hadtörténeten át tevékenységeim közé tartozott, hogy alapos kutatást követően megírtam az egri tűzoltóság történetét. A jelenlegi Egri Tűzoltó Múzeum kiállítási anyagát kollégáimmal együtt válogattuk össze. Munkáim mindig is szerteágazók voltak, de alapvetően hadtörténész vagyok. A publikációkon és az ehhez kapcsolódó konferenciákon kívül legbüszkébb az Egri Vitézlő Oskolára vagyok, amelyet 1996-ban alapítottunk. Az, aki muzeológusként hadtörténettel – ennek részeként a fegyverekkel is foglalkozik -, annak illik jól ismernie az adott eszközöket és használatukat ahhoz, hogy hitelesen rekonstruálni tudja a múltban történteket. A katonai hagyományőrzésnek köszönhetően volt alkalmam gyakorlatban megismerni a vizsgált kor tárgyait és taktikai harcászati elemeit. Csak gyakorlati módszerekkel ismerhető meg például az, hogy az adott korban élőknek milyen nehézségekkel kellett megküzdenie. Ezzel tudjuk alátámasztani elméleti kutatásunk eredményeinek hitelességét is.

Milyen út vezette Önt az aktív közéleti szerepvállalásig?

Korábban is megvolt bennem az az indíttatás, hogy hangot adjak akkor, ha valamivel nem értek egyet. Kritikus, elemző szemléletemből adódóan ugyanakkor valamennyi kérdést több aspektusból vizsgálok. Kerülöm a szélsőségeket, és véleményem minden tekintetben árnyalt.

Abban hiszek, hogy egy rendszer akkor működhet jól, ha van párbeszéd. A Dobó István Vármúzeum igazgatójaként is ezt az értékrendet vallottam. Fontosnak tartom, hogy a politikai közbeszédbe is épüljön be a rendszerszintű visszajelzés.

Csaknem egy éve Eger 7. számú választókerületének képviselőjeként, valamint a város társadalmi megbízatású alpolgármesterként vesz részt az egri önkormányzat munkájában. Milyen kihívást jelent Önnek ez a kettős feladat?

Mirkóczki Ádám akkor kért fel, hogy induljak a választásokon, amikor eljutottam arra a pontra, hogy tennem kell azért, hogy egy működőképesebb rendszer alakulhasson ki. Amíg a választókerületben az itt élők érdekeit kell mikroszinten képviselnem, addig alpolgármesterként az egész városért dolgozom. Ennek fontos része a Dobó István Vármúzeum munkájának segítése, valamint az intézmény fejlesztésével kapcsolatos teendők támogatása. Ugyancsak szívügyemnek tekintem az egri műemlékvédelem és műemlék-hasznosítás ügyét.

Tevékenységem harmadik főbb területét a civilekkel való együttműködés teszi ki.  Az Egri Vitézlő Oskola is kezdettől fogva (25 éve) civil egyesületként működik. Ebből adódóan van rálátásom a civil szféra életére, és ismerem az őket érintő nehézségeket.

Több mint 100 civil egyesület és számos kisebb közösség és baráti kör működik a városban. Ezek közül sok nem rendelkezik jogi személyiséggel. Kiemelt feladatunk valamennyi közösség tevékenységének támogatása.

Milyen helyet foglalnak el a civil szerveződések a mai társadalomban?

A civil szféra azért fontos a társadalom számára, mert át tudja vállalni az önkormányzatoktól, vagy akár az államtól azokat a feladatokat, amelyeket sokkal hatékonyabban és közvetlenebbül el tud látni. A mai elektronikus világban van arra társadalmi igény, hogy a valós interakciókon alapuló közösségek megmaradjanak. Mindemellett a civil szférának – az aktív, véleményformáló emberek közösségeként – a mindenkori önkormányzat és állam stratégiai partnereként kell léteznie. A kormányzat és az önkormányzatok a civilektől kaphatják meg azokat a visszajelzéseket, amelyek az ő munkájukat is segítik.

Milyen jelentősebb infrastrukturális problémák várnak megoldásra Egerben?

Amikor Egerben és környékén az 1970-es és 1980-as években a jelenlegi infrastruktúra kiépült, természetszerűleg az akkori mobilizációs igényekkel számoltak, amely mára teljesen megváltozott. Alapvető nehézséget jelentenek ma a közlekedés okozta problémák. Számos visszajelzés érkezett a parkolással, a sebességkorlátozással, valamint a gyalogos közlekedés fejlesztésével kapcsolatban városi szinten. Amikor csak tehetem, magam is gyalog járok, mert ennek köszönhetően jobban látom, hogy hol indokolt a fejlesztés. A város örökös problémája – már a középkor óta – a vízelvezetés.

Mi jellemzi a 7. választókerületet?

Lényegében egy meglehetősen heterogén lakóövezet – a maga speciális igényeivel és problémáival -, ugyanis az Epreskerti óvodán kívül nincs más közintézmény. Magába foglalja a Hajdúhegy északi részét és a Károlyváros belvároshoz közel lévő részét. Előbbinek az a sajátosság, hogy egy viszonylag fiatal lakóövezet, amely az utóbbi néhány évtizedben épült ki.

Hogyan vélekedik a jelenlegi városvezetésről?

Habis László, korábbi polgármester idején volt egy folytonosság, a három ciklus alatt megszakítás nélkül vihette át a feladatokat a városvezetés. Kezdetektől tisztában voltam azzal, hogy időbe telik majd, amire belerázódunk a munkába. Ahogy én magam, úgy kollégáim egy része sem volt még képviselő. Ezt a munkát is meg kell tanulni, megvannak a maga folyamatai, amely hibákkal járhat. Eger méretéhez képest egy nagyon aktív, mozgalmas város, részben a számtalan nagy költségvetésű projekt, a sokrétű fejlesztések, valamint a turisztikai adottságai miatt. Az önkormányzat feladatai is igencsak szerteágazók. Ebbe nagyon rövid időn belül bele kellett illeszkednünk. Fontosnak tartom, hogy kiépítsünk az ellenzékkel egy olyan munkakapcsolatot, amely egy gyümölcsöző együttműködést eredményezhet. Ehhez természetesen az kell, hogy ők is konstruktívak legyenek.

 

NÉVJEGY

BERECZ MÁTYÁS (Eger, 7. választókerület)
SZERVEZET: Egységben a Városért Egyesület

TISZTSÉGEK:

  • 2014-től 2018-ig a Dobó István Vármúzeum kinevezett igazgatója
  • 2019-től Eger Megyei Jogú Város társadalmi megbízatású alpolgármestere

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: Debrecen, 1971. 11. 21.

E-mail: berecz.matyas@ph.eger.hu
Telefon: +36 36 523 704

FOGADÓÓRA: minden hónap első hétfőjén 16.30-tól a Városházán


SZERZŐ: ZSIGMOND LILIAN
FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT