Kiemelten fontosak a nagyadózók

A helyi cégekkel régóta jó viszonyt ápol a városvezetés, a nagyadózókkal minden évben összejöveteleket szerveznek. Az iparűzési adót fizető vállalkozásokkal való kapcsolattartás mellett pedig Mirkóczki Ádám polgármester az elmúlt években részt vett a Megyei Jogú Városok Szövetsége gyűlésein, amely események azért is fontosak, mert ezen alkalmakkor a városvezetők megismerkedhetnek más települések gyakorlataival, illetve közös koncepciókat alakíthatnak ki.

Foglalkoztatási Paktum

A város foglalkoztatásának javítását tűzték ki célul

A paktumterületen működő vállalkozások munkaerő-igényeiből kiinduló képzési és foglalkoztatási programok hozzájárulnak a munkaerőpiac bővítéséhez, a célcsoport képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez. A projekt konzorciumi formában valósul meg, melynek 4 tagja: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, az Egri Városfejlesztési Kft., a Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, illetve az Egri TISZK Nonprofit Kft. A konzorciumi együttműködés eredményeként a foglalkoztathatóság és a képzettségi szint is széles körben javul, az álláskereső hátrányos helyzetű személyek száma pedig mérséklődik. A munkanélküliek és munkáltatók a jelenleginél rövidebb idő alatt találnak egymásra, erősödik a helyi gazdaság, a befektetés-ösztönzési programelem hatására pedig új vállalkozások telepednek le a városban.


(EM)