„A KLASSZIKUS ÉRTELEMBEN VETT SZOCIÁLDEMOKRATAKÉNT IDENTIFIKÁLOM MAGAM…”
FARKAS ATTILA (Egységben a Városért Egyesület), 4. választókerület

Farkas Attila a Debreceni Egyetemen végzett először szociológiából, majd szociálpolitikából, foglalkoztatáspolitika szakirányon. Több társadalomkutatási programban is részt vett, majd a szakmai gyakorlatát a Debreceni Javítóintézetben teljesítette. Ezek után jött haza Egerbe és a Családsegítő Intézetben szociálpolitikai tanácsadóként dolgozott. Aktívan szerepet vállalt a város demográfiai helyzetképének feltárásában, az idősügyi koncepció kidolgozásában. Az elmúlt években Budapesten élt és a hajléktalanellátással foglalkozott különböző civil szervezeteknél. Az önkormányzati választásokat megelőzően egy piackutató cégnél volt elemző. Az Egységben a Városért Egyesület képviselőjelöltjeként – 2019 októbere után képviselőjeként – ezt az állást hagyta ott és költözött ismét haza, Egerbe. Ezek után nem volt meglepetés, hogy előbb felkérést kapott a Városi Szociális és Családügyi Bizottság elnöki posztjára, majd a koronavírus-járványra tekintettel 2020. május 1-től már alpolgármesterként koordinálja a szociális ügyeket.

Nem is olyan régen, még tavaly augusztusban mutatta be az Egységben a Városért Egyesület az önkormányzati választásra készülve az egyes választókerületek képviselőjelöltjeit. Köztük ott volt Farkas Attila is, aki október 13. óta előbb, mint képviselő, majd május óta, mint alpolgármester dolgozik a testületben. Ez is jelzi, hogy az elmúlt kilenc hónap alatt nagyon sok minden történt. Mielőtt rátérnénk a jelen helyzetre, nézzük egy kicsit a múltat.

Az egyetem alatt kezdett el jobban foglalkoztatni a közélet. Nagyon sok politikával kapcsolatos cikket és könyvet olvastam akkoriban, igyekeztem a saját eszmerendszeremet definiálni, körülhatárolni. Ugyan hazánkban sokszor sajátosan értelmezik a szabadság, az egyenlőség és a szolidaritás fogalmát, én inkább a klasszikus értelemben vett szociáldemokrataként identifikálom magam. Szívemen viselem az elesett emberek, a perifériára szorult társadalmi csoportok és a kiszolgáltatottak sorsát.

„Ha egy emberen segítesz, a társadalmon segítesz!”

– ez egyfajta életfilozófiaként van jelen a gondolkodásomban. A tenni akarás és a köztársaságba vetett hitem öt évvel ezelőtt arra ösztönzött, hogy belépjek egy politikai pártba. A MSZP egri szervezetében nagyon szívélyesen fogadták az akkori 25 éves önmagamat, azóta vagyok benne hivatalosan is a politikai életben.

A debreceni egyetemi évek, a szociál- és foglalkoztatáspolitikai szakirány, az ilyen téren szerzett helyi és budapesti szakmai gyakorlat „jó belépőnek” tekinthető a mostani, önkormányzati munkájához?

Tekintve, hogy a szociális szféra széles szegmensével ta-álkoztam civil munkáim során, ehhez van megfelelő végzettségem és kompetenciám, meggyőződésem volt, hogy ha megnyerem a választást, ezt a kiemelt területet fogom megkapni önkormányzati képviselőként is. Ez így is történt. Polgármester úr nem sokkal győzelmünk után felkért a Városi Szociális és Családügyi Bizottság elnökének, valamint, hogy koordináljam, hatékonyabbá tegyem a szakszolgálatok és az intézmények munkáját. Többé-kevésbé korábbról ismeretem a városi ellátórendszer szereplőit, így nem teljesen ismeretlenül csöppentem a feladatba, tehát a korábbi tapasztalataim és ismereteim mindenképpen meghatározóak voltak, hogy már a kezdetektől átlássam a rendszer működését.

Milyen ma Egerben az önkormányzati politika? Mi érvényesül a mindennapok munkájában: pártérdek vagy városi érdek?

Az önkormányzati politizálásnak ügyek mentén kell men- nie, nem azon kellene múlnia, hogy kinek mit diktál a pártvezetése Budapestről, azt gondolom, hogy ezt már az elején világossá tettük. Sokféle pártból jövünk, különböző szemlélettel rendelkező emberek vagyunk, de lefektettünk egy minimumot, amihez mindenkinek tartania kell magát. Egy cél van, az egrieket szolgálni és minden döntést abból a perspektívából megközelíteni, hogy a városnak mi jó. Ami engem illet, nem tudom, milyen lehetne ezt más kontextusban csinálni, ugye nekem ez az első ciklusom, nem voltam még ilyen helyzetben, de ettől függetlenül határozottam tartom magam ahhoz az állásponthoz, hogy

a város érdekeit szolgálni nem pártpolitikai kérdés.

Szerintem a Fidesz sem gondolja ezt feltétlenül másként, csak ugye az ellenzéki szerep, szélesebb teret enged, lehet mondani sok mindent, a felelősség mindig a hatalomban lévőket terheli. Ilyen a politika természete.

Az is a politika természete, hogy a közös cél, Eger érdekében mindenkivel törekedni kell a jó kapcsolatokra.
Alapvetően mindenkivel jó a kapcsolatom, de véleményem szerint a városvezetés nem szimpátia vagy barátság kérdése. Kedvelhet valakit, úgy az ember, hogy nincsennek közös állásponton vagy netán különböző nézeteket vallanak, ez nyilván fordítva is igaz, de ebből a szempontból ez lényegtelen. A városvezetésnek véleményen szerint a szakmai kompetenciákon, vezetői készségeken és a feladat ellátásához való hozzáálláson, alkalmasságon kell múlnia, nem azon, hogy ki kivel milyen vi-szonyban van.

A folytatásban nézzük a 4. választókerületet érintő problémákat. Már most több, városilag is kiemelt projektről számolhatunk be.

Talán első körben a Kertész úti fejlesztést emelném ki, ami kulcsfontosságú lesz az elkövetkező időszakban. Városi léptékben is viszonylag nagy beruházásról van szó. Rengeteg kérdést kapok ezzel kapcsolatban, nem csak a körzetben élőktől. Jelenleg a kivitelező kiválasztására indított közbeszerzési eljárás folyamatban van. A közbeszerzőtől kapott tájékoztatás szerint az eljárás során a kérdések-válaszok szakasza zajlik. A pályázatok beadásának határideje hamarosan itt van, ezután követ- kezhet a KFF (Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály) felülvizsgálat, esetleges hiánypótlások. A korábban tervezett nyár végi, ősz elejei indításnak szerintem nincs esélye, szerződéskötés ősz közepén lehet, ebből következően a téli munkakezdés sokkal valószínűbb. A munka időtartamát másfél évre becsüljük, de nyilván ez függ az időjárástól és az ilyen munkáknál előforduló akadályoktól, pótmunkáktól. Ami viszont biztos, hogy legkésőbb 2023-ra be kell fejezni. Amit szintén sokan kérdeznek a Kertész úti felújításnál, a tervek tartalmazzák az új fák telepíté- sét is, valamint az uszoda előtti és a Hadnagy utcai körfogalom megépítése is része a projektnek. Az Újsor utca csapadékvíz elvezetésének problémájának megoldása, valamint egybefüggő járda kialakítása is tervben van. A Hell Miksa utcában szükség lenne járdafelújításra, valamint új útburkolati jelek felfestésére. A Kodály Zoltán utcában az iskola és az óvoda miatti megnövekedett reggeli és délutáni forgalom problémájára is megoldást kell találnunk, valamint a Menház utcában a garázssor mögött hiányos szilárd útburkolat is régóta fennálló probléma. Összegezve elmondható, hogy

feladat van bőven, a tervezhetőség szempontjából prioritási sorrendet állítottunk fel,

tekintettel a város adta forráslehetőségekre és megnövekedett igényekre. A kisebb ad-hoc jellegű lakossági igényekkel napi szinten foglalkozok, állok a lakosság rendelkezésére.

Fontos és megkerülhetetlen kérdés a május 1-jei alpolgármesteri kinevezés. A szakmai háttér alapján nem lehet megkérdőjelezni. Ennek ellenére mindenféle magyarázat, értelmezés megjelent mostanában ezzel kapcsolatban, hogy a kinevezés módja nem volt törvényes.

Igen, hivatalosan is a szociális ügyekért felelős alpolgár- mester vagyok. A kinevezéssel indokolatlanul sokat foglalkozik az ellenzéki sajtó. Eddig az volt a baj, hogy Mirkóczki Ádám másodunokatestvére az alpolgármester, most meg az, hogy nem. Ez tipikusan a nyuszika és a sapka esete, egyszer az a baj, hogy van rajta sapka, máskor meg az, hogy nincs. A kinevezés körüli visszhang egy adminisztrációs hibán alapult, melyet a kormányhivatallal egyeztetve a jogszabályoknak megfelelően javítottuk.

A napi hírekben, a különböző közösségi média felületeken láthattuk, hogy a koronavírus-járványhoz kapcsolódóan nem csak közösen, de egyénileg is igyekeztek a képviselők – pl. havi tiszteletdíjak felajánlása –, önkormányzati dolgozók segíteni. Hogyan „vizsgázott” ezekben a hónapokban a város, a képviselők, a lakosok ebben a különleges helyzetben?

A koronavírus-járvány miatti helyzet nagy kihívás elé állította az önkormányzatot, hiszen a kormány minden helyi feladat megoldását ránk bízta. Azt azért hozzá kell tennem, hogy ilyen helyzetben még senki nem volt, ez teljesen járatlan terep volt az önkormányzatoknak és az országnak is. A városvezetés országos szinten is elől járt a védekezésben, egyedi és hatékony megoldásokat dolgozott ki, felállítottuk a fertőtlenítő-tájékoztató pontokat, a lakosságnak maszkokat vittünk, teszteket vásároltunk. Személy szerint a szociális ügyekért felelek, a járványhelyzet gaz- dasági következményei sokakat érintettek, napi szinten kapok megkereséseket, hogy elvesztették az emberek a munkahelyeiket, ezáltal lakhatási és megélhetési problémákkal küzdenek. A megnövekedett kapacitással működő szociális ellátórendszerrel folyamatos kapcsolatban vagyok, emberfeletti munkát végeznek. Ezúton is szeretném külön megköszönni az Egri Szociális Szolgáltató, a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, valamint a Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportjának az erőfeszítéseit. Nélkülük biztosan nem tudnánk kezelni a helyzetet. Fontosnak tartom elmondani, hogy szoros kapcsolatot alakítottunk ki különböző civil és segélyszervezetekkel. Személyesen szervezem és koordinálom az együttműködést. Az általuk biztosított tartós élelmiszercsomagok és egyéb adományok, felajánlások kiosztására kidolgoztunk egy rendszert, melynek keretében igyekszünk a legszélesebb körben eljutni a rászorulókhoz.

A járvány-helyzet minden korábbi tervet felülírt, kezdve a városi költségvetéssel. Hogyan segíthet a város a nehéz helyzetbe kerülő családokon, embereken?

Tény és való a járvány-helyzet most minden korábbi tervet felülírt, a költségvetést újra kell tervezni. A kormányzati megvonások és az adókiesések érzékenyen érintették a város büdzséjét, az önként vállalt feladatokból sokat el kell engednünk és

minden területen meg kell húznunk a nadrágszíjat.

Nyilván a kötelező feladatellátás adott, ezeket továbbra is fenn kell tartani, de szinte minden egyéb más területen a takarékosság a legelső szempont. A szociális válság tekintetében azt tudom mondani, hogy ez egy elhúzódó folyamat, az egri járásban a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szerint 3500 fölé emelkedett a munkanélküliek száma, ezek közül nyilván nem mindenki egri, de ezt a növekedést igazolja a városi segélyezettek számának emelkedése. Több mint másfélszeresére nőtt a vírusmentes hónapokhoz képest az igénylői létszám. A 2020. évi rendelkezésre álló segélykeretből több mint 25 millió forintot használtunk fel, ez az április végi összesítés szerint a teljes keretösszeg több mint 40%- a. Véleményem szerint ebben a tekintetben talán az év vége felé, jövő év elején mondhatunk megnyugtatóbbat. Kérdés, lesz-e a vírusnak második hulláma. A városvezetés, a szakszolgálatok és az intézmények megteszik a lehetőségekhez mérten a legtöbbet, ez most senkinek nem könnyű időszak.

Kikapcsolódni nem igazán van időm és nem is lennék felelős vezető, ha most bármi mással foglalkoznék, ami nem a válságkezelés része. A napi munka után tökéletesen megfelelő, ha szüleimmel néhány jó szót tudok váltani, valamint a párommal tudok lenni. Az ő támogatásuk és szeretetük nélkül biztosan nem tudnék helytállni ezekben a rendkívüli
időkben.

NÉVJEGY

FARKAS ATTILA (Eger, 4. választókerület)
SZERVEZET: Egységben a Városért Egyesület

TISZTSÉGEK:

  • 2020. május 1-ig: a Városi Szociális és Családügyi Bizottság elnöke
  • Városgazdálkodási Bizottság tagja
  • 2020. május 1-től: alpolgármester

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: Budapest, 1990. március 12.

KÉPVISELŐSÉG KEZDETE: 2019. október 13-tól, 1 ciklus

E-mail: Farkas.Attila@ph.eger.hu

FOGADÓÓRA: Minden közgyűlés előtti héten szerdán 16:30-tól a Városházán


SZERZŐ: TURAY ZOLTÁN
FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT