Keresztes Zoltán mérnök informatikus 2019 óta Eger 9. számú választókerületének képviselője, ahol maga is él. A Városimázs Bizottság elnökeként, valamint a Városképi és Környezetvédelmi Bizottság tagjaként dolgozik. Célkitűzéseinek egyike, hogy Eger egy tiszta, zöld és családbarát város legyen. Keresztes Zoltán, aki egyben a Momentum Mozgalom tagja, 2020. október 30-án megszüntette tagságát az Egységben a Városért Egyesület önkormányzati frakciójában, ugyanakkor továbbra is az egyesület tagja marad, és ellenzéki képviselőként kívánja folytatni közéleti tevékenységét.

Mivel foglalkozik civilként?

A Neumann János Gimnázium informatika tagozatára jártam, amely meghatározta a pályaválasztásomat. A Gábor Dénes Főiskola informatikai mérnök szakán szereztem diplomát. 2001 óta az Eurocircuits Kft.-nél dolgozom műszaki előkészítőként.

Miért kezdett el politikával foglalkozni?

Kétéves volt a fiam, amikor egy barátom arról panaszkodott, hogy az ő lánya már tudatosan úgy választ középiskolát, hogy pontosan tudja, nem Magyarországon szeretne érettségizni. Akkor fogalmazódott meg bennem, hogy szeretném, ha a fiam itthon nőne fel, és ehhez szükséges az, hogy aktívan részt vegyek a változásban. Nem szeretném, hogy tíz év múlva azzal szembesüljek: nem tudok neki mit mondani arra a kérdésre, hogy miért nem tettem semmit azért, hogy a dolgok megváltozzanak. Ezzel a lendülettel kezdtem politikával foglalkozni, és csatlakoztam a Momentum közösségéhez. Itt először aktivistaként dolgoztam, később különböző pozíciókat vállaltam a szervezetben, majd tavaly képviselőjelöltté válva megnyertem a 9. számú választókerületben a választást.

Mi jellemzi a 9. számú választókerületet?

Több mint tíz éve itt élek, és nagyon szeretem nyugodt, kertvárosi jellege miatt. Annak ellenére, hogy nagyon sok panellakás található a kerületben, kifejezetten zöldövezetnek számít. A városon belül nem is szívesen költöznék máshova. Ez egy nagyon elnyújtott körzet, amelynek alapvetően nincsen központja. Iskola és óvoda csak közvetlenül a kerület határán található. Az egész körzetben egyetlen nagyobb bolt van.

Milyen megoldandó feladatok vannak a körzetben?

Számos járdaszakasz szorul javításra. A legnagyobb problémát mégis az okozza, hogy nincsen elég parkoló a körzetben. Természetesen konkrét javaslatom van arra, hogy miként lehetne több parkolóhelyet kialakítani az itt lakóknak, ám ehhez jelentős anyagi forrásokra lenne szükség. A parkolási problémák mellett a helyi lakosok további igényeit is rendszeresen közvetítem a városháza felé és lobbizok a megvalósulásukért. Kezdetben tartottam fogadóórát, ám a tapasztalat azt mutatta, hogy célravezetőbb, ha az itt élők telefonon keresnek, és előre egyeztetett időben segíthetek az adott feladat megoldásában.

Milyen, a körzetet érintő fejlesztést emelne ki?

A Spartacus Sportpálya felújítása ide sorolható, amelynek fejlesztése még nem fejeződött be teljesen. Az Olasz utcában épült egy parkoló, amely véleményem szerint nem a megfelelő módon készült el: nincs közvilágítás és burkolat. Ősszel és tavasszal a sár, valamint a beázás miatt nem lehet rendeltetésszerűen használni. Mindezen szeretnénk javítani a jövőben. Néhány méterrel arrébb hasonló hibákkal épült meg a Malomárok utcai parkoló, már az én képviselőségem alatt, ennek igényes befejezéséért minden követ megmozgatok.

Hogyan jellemezné az elmúlt egy év képviselői tevékenységét, és mik a tervei?

Nyilvánvalóan nem vagyok egyedül azzal, hogy igencsak megnehezítette a pandémia a választási programot, amelyet szerettem volna a körzetemben megvalósítani. A legjelentősebb fejlesztés lett volna egy mélygarázs a Tavasz utcában, amelyre az önkormányzatnak a válság miatt egyelőre biztosan nem lesz anyagi fedezete. Mindezzel együtt úgy gondolom, hogy kisebb beruházásokat véghez lehetne vinni. Ezek közé tartozik a Cifrakapu utca kiszélesítése, valamint parkolókkal való ellátása. Ezen a területen nagyon sok parkolót lehetne teremteni, amely több lakost tudna kiszolgálni. A ciklusom végéig mindenképpen szeretném megvalósítani az Olasz és a Malomárok utcai parkolóház rendbe tételét. A Felsőváros legnagyobb problémája jelenleg a parkolás. Mindenképpen szeretnék egy körforgalmat is kialakítani a Tetemvár és a régi Cifrakapu utca találkozásánál. Ezt az indokolná, hogy egy igen forgalmas környék, és nagyon rossz az a kereszteződés, amely jelenleg ott van. Ezek a fejlesztések elsősorban a város pénzügyi lehetőségeitől függenek majd.

A parkolók anyagi vonzata mellett az sem elhanyagolható, hogy egyszer csak elfogy a városban az erre a célra kialakítható hely.

Addig, amíg jelentősebb környezeti károk nélkül létre tudunk hozni parkolókat, rövid távon költségkímélőbb egy ilyen beruházás, mint az, ha egyik napról a másikra át akarnánk nevelni az itt élőket a környezettudatosabb közlekedési szokásokra. Hosszú távon természetesen az lehet az ésszerű megoldás, ha csökken a gépjárműhasználat, és megnő a kerékpárt választók aránya. Ehhez azonban szükség van megfelelő számú kerékpárút megépítéséhez. A pandémiás időszakban pedig egyértelműen azt látni, hogy aki csak teheti, a saját autójával közlekedik.

Mik a tervei annak jegyében, hogy kivált az Egységben a Városért Egyesület frakciójából?

Alapvetően konstruktív ellenzékiként szeretném folytatni a munkámat, és elsődleges célom, hogy a városban élők érdekeit képviseljem függetlenül attól, hogy ki az adott javaslat előterjesztője. A Momentum vezetése teljes mértékben egyetértett a döntésemmel, és a további munkámat is mindenben támogatják.

 

NÉVJEGY

KERESZTES ZOLTÁN (Eger, 9. választókerület)
SZERVEZET: Egységben a Városért Egyesület

TISZTSÉGEK:

  • Az Egységben a Városért Egyesület elnökségi tagja
  • A Városképi- és Környezetvédelmi Bizottság tagja
  • A Városimázs Bizottság elnöke

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: Eger, 1979.09.26.

E-mail: keresztes.zoltan@ph.eger.hu
Telefon: +36 70 551 8389

FOGADÓÓRA: előzetesen egyeztetett helyen és időpontban


SZERZŐ: ZSIGMOND LILIAN
FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT