augusztus 20.

Augusztus 20-a Szent István királyunk ünnepe, államalapításunk ünnepe, Magyarország születésnapjának ünnepe. Az ünnepi szentmisén az evangéliumban egy példabeszédet hallhattunk Jézus szavaiból, az okos emberről, aki sziklára, és a balga emberről, aki homokra építette a házát. Ha körbenézünk, pontosan tudjuk, hogy Szent István királyunk sziklára építette államát. Akár épített környezetünket, akár hitünket, kultúránkat, hagyományainkat, tradícióinkat tekintve, a gyökerek minden esetben ezer évvel ezelőttre vezetnek, Szent István király munkásságához, aki egy fontos és sikeres kísérletet tett arra, hogy a legkeletibb nyugati népből a legnyugatibb keleti népet hozza létre.

Ezért ő megharcolt, megküzdött mind nyugaton, mind keleten, a harcait végigjárta, a kompromisszumait megkötötte, s hogy sikeres volt-e számára ez a küldetés, azt gondolom, ezer év ad rá választ a mai napon. A történelem legkegyetlenebb viharainak ellenében egy sikeres országban élhetünk. Minden sikertelenség, minden kudarc, minden nehézség és minden hiányosság vagy gyengeség ellenére, mégiscsak több mint ezer éve él a Kárpát-medencében a magyarság, és ennek legfőbb letéteményese Szent István király volt. Államalkotó és nemzetépítő munkája szellemében, örömteli és boldog esemény, hogy kitüntetettjeink, ha kicsiben is, de ezt az alkotó, nevelő, építő munkát végzik nap mint nap, s nekünk ilyenkor megadatik, hogy ezt, ha szerény mértékben is, méltassuk, kitüntessük. István király nemcsak egy népnek alapított államot, hanem sok népből egy nemzetet kovácsolt, és annak adott egy olyan otthont, amely kiállta a történelem és az idő próbáját. Ezer év erre a bizonyíték. S hogy talán a szentírásból még egy idézetet hozzak, ha röviden össze kellene foglalni István király munkásságát, életútját, akkor én azt gondolom, hogy számomra Szent Pál szavai a legkifejezőbbek: „A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam.” Szent István királyunk nem csupán megtartotta, hanem megtartatta, és ma főleg itt, Egerben ennek egy érseki megyeszékhely is ékes bizonyítéka, hogy országunk továbbra is ezen értékrend alapján működik. Napjainkban, amikor az élet minden szegmensében sok-sok türelmetlenség, sok-sok indulat, sok-sok heves vita során olykor komoly sérelmeket szenvedünk és okozunk is egymásnak, akkor a következő intelmet idézném első nagy királyunktól: „Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, és semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség.” Én azt gondolom, ha ezt az egy intelmet nap mint nap sikeresen tartanánk észben, sikeresen próbálnánk ennek megfelelően dolgozni, cselekedni, tanulni és tanítani, akkor egy még sikeresebb, még boldogabb, hitében még erősebb ország lennénk. A mi feladatunk az, hogy ezen ünnepi alkalom során felhívjuk a figyelmet erre az üzenetre, erre az értékrendre, és bíztassunk mindenkit, hogy soha ne ingjon meg a hitünk! Ha az Árpád-házi királyok egykor kételkedtek volna, nem biztos, hogy a korszak legerősebb államaként tekintenénk vissza Magyarországra, és nem biztos, hogy ma Magyarország létezne. Legyen zsinórmértékünk Szent István király munkássága és szellemi öröksége, vigyázzunk rá!

Kívánom, hogy mindenkinek legyen ünnep a mai nap, kívánom, hogy ebből az örökségből mindenki megmerítkezhessen, ültesse át saját életébe, s azt örökségként adja tovább!

 

MIRKÓCZKI ÁDÁM
Eger polgármestere


(EM)