„Egy remek tanárral eltöltött egyetlen nap többet ér, mint ezerévnyi szorgalmas tanulás.” (Japán közmondás)

Irlanda Dezső középiskolai tanár 1932. február 29-én született Magyarcsanádon, szülei ötödik gyermekeként. Édesapja, id. Irlanda Dezső református lelkész, édesanyja Pap Sára tanítónő volt, aki hat gyermeküket nevelte. Dezső fiuk születése után nem sokkal felkérték a családfőt az öcsödi református gyülekezet lelkipásztorának.

Elemi iskoláit Öcsödön végezte, majd Debrecenbe került a Református Kollégium ösztöndíjasaként. Eleinte a családtól való elszakadás megpróbáltatásait a nővérei tudták csak enyhíteni, akik szintén Debrecenben tanultak a Teológiai Akadémián. Az érettségi után a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemre jelentkezett, ahol kémia-fizika szakos középiskolai tanári képesítést szerzett.

Az egyetemen ismerkedett meg Csomár Judit biológia-kémia szakos hallgatóval. Mindketten jól sportoltak, az ismerkedés is a kosárlabdapályán történt. Irlanda Dezső nem csak kosárlabdázott, hanem remekül kézilabdázott is, az egyetemen a vidékválogatottságig vitte.

A diploma megszerzése után édesapja református lelkészi munkája és a család elkötelezett vallásossága miatt nem kaphatott középiskolai állást, így Cserkeszőlőre került tanítani egy tanyára, ahol szinte minden tantárgyat oktatnia kellett. Később, hogy leendő felesége közelében lehessen, a káli iskolában vállalt állást, majd Egerben lett kollégiumi nevelőtanár. 1959-ben házasodtak össze. Két gyermekük született, Judit és Dezső. Az unokák – Judit, Dorottya, Bence Dezső és Balázs – érkezése sok örömet szerzett.

Pályája kiteljesedését jelentette, amikor 1962-ben a Gárdonyi Géza Gimnáziumba került, ahol kezdetben kémiát, fizikát, és matematikát tanított, majd 1965-től csak kémiát. Akkor már felesége is ott oktatott, aki a gimnázium biológia tagozata elindításának aktív részese volt. Irlanda Dezsőné Csomár Judit munkáját teljes odaadással végezte, szigorú, következetes, de emberséges tanár volt, akire tanítványai ma is szeretettel emlékeznek. Ungváron született 1935-ben, dr. Csomár Zoltán református lelkész és Záhorszky Judit tanítónő első gyermekeként. Két testvére született: Éva és Tibor. A családnak a II. világháború után menekülnie kellett a megszállt országrészből. Így kerültek Mátészalkára, ahol édesapja magyar-történelem-orosz szakos tanárként tudott elhelyezkedni a helyi gimnáziumban, amelynek később igazgatóhelyettese is lett. Judit az egyetemet kitüntetéssel végezte, majd a Gárdonyi Géza Gimnáziumba került, ahol nyugdíjazásáig tanított. Szerencsés találkozás volt az övék, mert nemcsak a magánéletben, hanem hivatásukban is egymás támaszai lehettek.

Irlanda tanár úr időközben részt vett az Egri Tanárképző Főiskola Kémia Tanszékének és a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Kémia Tanszékének oktatómunkájában is.

1963-ban tehetséges, ifjú kollégáival együtt dolgozták ki a Gárdonyi Géza Gimnázium kémia-biológia tagozat, később a matematika-fizika tagozat működésének feltételeit. A diákok szakmai látókörének bővítésére több kollégája közreműködésével létrehoztak egy iskolai előadás-sorozatot, amelyre minden évben több alkalommal neves, szakmájukban már sikeres előadókat, egyetemi oktatókat hívtak. Rendszeresen visszajáró előadó volt többek között Nyilasi János, dr. Kőrös Endre, dr. Pais István és még sokan mások.

Az 1980-as években a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban tanító kolléganőjével, dr. Orosz Ernőnével könyvet írt Kémiai kísérletgyűjtemény a gimnázium I–III. osztálya számára címmel, amely a Tankönyvkiadónál számos kiadásban megjelent.

Tanári munkásságában mindig központi helyen szerepelt a diákok sokoldalú (nem kizárólag szaktudományos) nevelése és a tehetségek felkarolása, támogatása. Tanítványai rendszeresen szerepeltek a középiskolai kémiai verseny országos döntőjében, közülük sokan kiváló eredménnyel. A kémia szeretete, magával ragadó előadásmódja számos tanítványát terelte a tantárggyal kapcsolatos pálya felé.

Az 1980-as évek közepén javaslatára indították és szervezték meg a Hevesy György Országos Kémiaversenyt a 7. és 8. osztályos általános iskolások számára, amelyet azóta is évente megrendeznek.

A tanár úr kezdeményezésére a Magyar Kémikusok Egyesülete és a Magyar Természettudományi Társulat Kémia szakosztálya együttműködésével 1987-ben megalapították a Szent-Györgyi Albert-díjat és Emlékérmet, amellyel minden évben a kémiai diákolimpián jól szereplő tanulókat és felkészítő tanáraikat jutalmazzák.

1991-ben, a volt debreceni református kollégiumi osztálytársaival együtt létrehozták a Tanítványok a Diákokért Alapítványt, amellyel a határon túl élő tehetséges magyar gyerekek taníttatását segítik.

Irlanda Dezső tagja volt a Magyar Kémikusok Országos Egyesületének és a Természettudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) Kémiai Választmányának.

Munkásságát számos kitüntetés fémjelzi: Oktatásügy Kiváló Dolgozója (1972, 1977); Szent-Györgyi Albert-díj (1990); Bugát Pál Emlékérem (1993); Eger Kiváló Pedagógusa (1997). A Rátz Tanár Úr Életműdíjat, amellyel a reáloktatás kiváló pedagógusait ismerik el, 2007-ben a Magyar Tudományos Akadémia kupolatermében vehette át. Különösen fontos volt számára, hogy erre a díjra a tanítványok ajánlhatják tanáraikat.

Az oktatás mellett szerepet vállalt az első szabadon választott egri önkormányzat munkájában mint az oktatási bizottság vezetője 1990 és 1994 között. 1996-ban az újjáalakult Fertálymesteri Testület és az egri református gyülekezet presbiteri közössége is tagjai közé választotta.

Szabadidejében sokat sakkozott, kiváló kártyajátékos volt, elsősorban tarokkozni szeretett. Autodidaktaként megtanult zongorán és orgonán játszani, és örömmel vállalta az egri református gyülekezetben a kántori teendők ellátását. Feleségével sokat jártak színházba és koncertekre.

Irlanda Dezső 2013. június 21-én, türelemmel viselt, súlyos betegség után hunyt el. Egerben, a Kisasszony temetőben nyugszik.


dr. Szecskó Károly

 Dr. Szecskó Károly történész, levéltáros 1957-ben főiskolásként került Egerbe, amelynek miliője magával ragadta. Egész életében azon dolgozott, hogy a város múltját, neves embereit megismertesse az itt lakókkal. Szerelmese volt Egernek – Eger pedig nagyra értékelte tudását. 2020. február 27-én eltávozott közülünk, de pótolhatatlan tudását, jegyzeteit felesége, dr. Szecskó Károlyné Emőke segítségével továbbra is megosztja velünk.

 


SZERZŐ: SZECSKÓ KÁROLY