Dr. Pócs Alfrédot a július 30-i közgyűlésen tett indítványáról kérdeztük

Dr. Pócs Alfréd, az Egri Városvédők Egyesületének elnöke és önkormányzati képviselő régóta ellenzi az ötödik generációs (5G) mobiltelefon rendszer bevezetését. A július 30-i közgyűlésen közzétett előterjesztésében határozati javaslatként szerepelt, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése mindaddig ne támogassa az 5G bevezetését a városban, amíg egyértelműen nem bizonyosodik be, hogy az új technológia sem az emberre, sem pedig a környezetre nem káros. A közgyűlésen nyolc képviselő szavazott a javaslat mellett, négyen ellene, és öten tartózkodtak. Ennek értelmében – Budapest belvárosa, és számos hazai nagy város mellett – Egerben is megkezdhetik a szolgáltatók az 5G kiépítését. Az újgenerációs rendszer, valamint az egyre növekvő elektroszmog környezetre gyakorolt hatásairól beszélgettünk Dr. Pócs Alfréddal, aki ortopéd sebészként és traumatológusként praktizál.

Aktív szerepet vállal az Egri Városvédők Egyesületének elnökeként az ötödik generációs mobilszolgáltatás bevezetése ellen. Mennyivel lehet károsabb az új hálózat a korábbi generációknál?

Az elektroszmogot, azaz a elektromágneses környezeti hatásokat nem érzékeljük, ezért könnyen azt hihetjük, hogy nem is léteznek és nem hatnak szervezetünkre. Természetesen a 2G, a 3G, a 4G, valamint a WiFi is káros az egészségre, hiszen ezek mesterséges elektromágneses tereket biztosítanak. A WiFi például 2,4 GHz-vel működik, amely a vízmolekulákat mozgatja meg, és mivel a testünk 80%-a víz, mindig is hatott és hat is ránk. Azért kezdtem el az 5G elleni kampányt, mert kell egy határ, amelyet nem szabad átlépni. Az 5G már nem csak a lakosság internethozzáféréséről szól, hanem katonai célokat szolgál. Ezért rosszul érintett, hogy a közgyűlésen nyolc képviselő szavazott a javaslat mellett, négyen ellene és öten tartózkodtak. Komlósi Csaba, mint klímabiztos, környezetért felelős vezető is a javaslat ellen szavazott.

Dr. Pócs Alfréd a 2020. július 30-i közgyűlésen mondja el indítványát

Milyen nemzetközi példákat és kutatásokat ismerünk az új szolgáltatás bevezetésével kapcsolatban?

Izraelben például állami szinten végeznek egészségügyi kutatásokat kiváló professzorok bevonásával. Megállapították, hogy nem csak termikus hatást okoz az elektromágneses sugárzás.

Az orosz kutatók pedig legalább 700 féle betegséget tudnak előidézni mikrohullámokkal, azaz ezek a DNS-ben is okoznak elváltozást. Izrael mellett Szerbia és Szlovénia országos szinten halasztotta el az 5G bevezetését. Franciaország és Japán számos részén nem engedélyezték az új generáció kiépítését. Olaszországban is több száz város – köztük Róma – elhatárolódott az új technológia kiépítésétől.

Miután például Svájcban bevezették az 5G-t, rengeteg egészségügyi panasz érkezett a hatóságokhoz, ezért kantononként kezdték el leállítani az új hálózat felszerelését és további kiépítését. Nemrég például Hawaii vezetése is úgy döntött, hogy beszünteti az 5G-t, annak káros hatásai miatt.  A kezdeményezésünknek az lett volna a célja, hogy Egerben megoldjuk, hogy bármiféle károsodás nélkül elkerüljük ezeket a példákat.

Mely szervek határértékei mérvadóak az 5G-vel kapcsolatban?

Az elektromágneses terek sugárvédelmével foglalkozó nemzetközi testület, az International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) egy 12 főből alakult magántársaság, amely lényegében megszabja a határértékeket a világon.

Honlapjukon bárki számára elérhető és olvasható, hogy ugyanakkor nem garantálják a közzétett információk és nézetek helyességét, megbízhatóságát, illetve azok teljességét.

A világ valamennyi országának ez adja meg a határértéket. Kivételt képez ez alól az Amerikai Egyesült Államok, amely a Federal Communications Comission (FCC) által meghatározott határértékeket veszi alapul. Az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) pedig van egy daganattal foglalkozó bizottsága (IARC).

Mit tehetnek a független kutatók, és az olyan társulások, mint az Egri Városvédők Egyesülete?

A mi feladatunk, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 3G és a 4G is úgy kerültek bevezetésre, hogy lényegében nem történtek meg az előzetes vizsgálatok.  Ha bemegyünk például az Aachen-i egyetemre (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule), legalább 30.000 független kutatótól származó tudományos bizonyítékunk van.

Milyen kutatások és hivatalos eredmények vannak hazánkban?

Van egy anyagunk, amelyet a júliusi közgyűlésen is bemutattam. Ezt 2017-ben a Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya adta ki. Ebben pontosan leírták az elektroszmog élettani hatásait. Számos ehhez köthető betegséget felsoroltak közleményükben, úgy, mint szív- és érrendszeri, légzőszervi, bőrgyógyászati, szemészeti, emésztőrendszeri, immunrendszeri és pajzsmirigyproblémákat.

Mit kellene tenni egy ilyen új technológia bevezetése előtt?

A legnagyobb baj az, hogy nem végeztek ezzel kapcsolatban vizsgálatokat. Addig nem lehet bevezetni egy új technológiát. Az 5G által olyan elektroszmog boríthatja be Földünket, aminek beláthatatlan következményei lehetnek. A jelenlegi kísérleteket még 3.5 GHz-vel végzik, ebből adódóan nincsenek komoly tünetek. Összehangoltan kellene vizsgálni és kutatni az új hálózat lehetséges környezetre gyakorolt hatásait, mielőtt azt bevezetjük. Mi nem azt mondjuk, hogy minden modern dolgot elvetünk, hanem ajánlunk egy alternatívát, ami a száloptikás rendszer.  A 4G és az 5G között nincsen akkora technológiai ugrás, mint amennyivel károsabb a modernebb hálózat a korábbihoz képest.

Évente csaknem 1,5 milliárd mobiltelefont értékesítenek, amelynek mindössze 5%-a kerül újrahasznosításra.

Az összes többi szemétként kerül a földbe veszélyes hulladékként.  Amennyiben bejön az ötödik generációs mobilszolgáltatás, még jobban meg fog nőni az új készülékek száma. Az elektromágneses hullám felmelegedést okoz, amely melegíti az egész Földet.

Milyen céljai vannak az Egri Városvédők Egyesületének az 5G elvetése mellett?

A koronavírus előtt terveztük az Egri Kosár Program beindítást, amelynek fő célja, hogy a termelőktől közvetlenül lehessen zöldséget, gyümölcsöt és húsféléket eljuttatni a fogyasztókhoz. Már el is készítettük a terveket, ám a járványhelyzet miatt nem tudtuk elkezdeni. Terveztük például 10.000 fa ültetését is, ami szintén nem valósulhatott meg. Egyesületünk azt vallja, hogy városunk lakóinak egészsége az első. Ennek a belátásához nem kell más, mint a lelkiismeret és a józan paraszti ész. Praktizáló orvosként is mindig azt tartottam szem előtt, hogy nemcsak a gyógyszer lehet a megoldás a betegségekre, hanem egységben kell kezelni azokat: a test, a lélek, és a szellem harmóniájában.


SZERZŐ: ZSIGMOND LILIAN
FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT


A Nemzeti Népegészségügyi Központ 2020. május 29-én honlapján közzétett tájékoztatásában az áll az ötödik generációs (5G) mobiltelefon rendszer egészségügyi kérdéseivel kapcsolat, hogy az hasonlóan a korábbi mobiltelefon, illetve vezetéknélküli telekommunikációs technológiákhoz (pl. 2G, 3G, 4G, WiFi) elektromágneses (EM) hullámokat használ a működéséhez.

Az 5G szolgáltatás nagyságrendekkel gyorsabb adatátviteli sebességet tesz lehetővé, jelentősen több felhasználó egyidejű kiszolgálása mellett. A bevezetésre kerülő 5G szolgáltatás részben a korábban már használt rádiófrekvenciás (RF) sávokban történik, illetve nemzetközi egyezmények alapján új frekvenciasávok is kijelölésre kerültek. A szolgáltatás Európában, így hazánkban is elsőként a 3,6 GHz-es, majd a későbbiekben a 26 GHz-es frekvenciasávokban indul.

A jelenlegi modellezések, illetve mérések alapján az 5G technológia alkalmazásával a lakosság napi átlagos személyi RF expozíciója várhatóan nem fog növekedni. A nagyobb átviteli sebességnek köszönhetően jelentősen csökken az adatátvitelhez szükséges idő, amely csökkenti a felhasználók elektromágneses kitettségét. Az 5G technológiában alkalmazott nyalábformáló és ún. MIMO (Multiple Input Multiple Output) technológia alkalmazásával, illetve az optimalizált szolgáltatással az ellátottság, ezzel együtt a környezeti RF expozíció jellege ugyan megváltozik, de az átlagos környezeti elektromágneses expozíció várhatóan nem emelkedik, amely jelenleg nagyságrenddel az egészségügyi határérték alatt van. A mobilkészülékekből és bázisállomásokból származó elektromágneses sugárzás mértékét illetően az elektromágneses terek sugárvédelmével foglalkozó nemzetközi testület az International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) ajánlásai a mérvadóak. A nemzeti kormányok számára a WHO, az EU az ICNIRP ajánlásainak expozíciós határértékeit javasolja a sugárvédelmi jogszabályokba beépíteni.

Hazánkban az EU előírásainak megfelelő egészségügyi határértékeket kell kötelezően betartani (ESzCsM 63/2004. (VII. 26.) sz. rendelet).

Forrás: Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapja