Bejegyzés

Érvek és ellenérvek az átalakulásról

A 2020. július 30-i városi közgyűlésen döntöttek arról, hogy az önkormányzat százszázalékos tulajdonú társaságaként, hárommillió forintos jegyzett tőkével, 2021. augusztus elsejével megalapítja a Gárdonyi Géza Színház Nonprofit Kft-t. A javaslat benyújtójával, Mirkóczki Zita önkormányzati képviselővel, az Egységben a Városért Egyesület elnökével beszélgettünk, és megkérdeztük a teátrum igazgatójának, Blaskó Balázsnak a véleményét is.

MIRKÓCZKI ZITA, ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ NONPROFIT FORMÁBAN LÁTJA LEGJOBBNAK A SZÍNHÁZ JÖVŐJÉT

„A Gárdonyi Géza Színház közintézményből nonprofit gazdasági társasággá válva sokkal önállóbban és zökkenőmentesebben működhet majd, amellett, hogy az eddigi önkormányzati és állami támogatásokat ugyanúgy megkapja, mint egy közintézmény. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma sem ellenezte a teátrum nonprofittá alakítását. Sőt, biztosítottak minket arról, hogy támogatják és segítenek a folyamatban” – mondta el lapunknak Mirkóczki Zita, az Egységben a Városért Egyesület elnöke, Eger Megyei Jogú Város önkormányzati képviselője.

Mirkóczki Zita, önkormányzati képviselő, az Egységben a Városért Egyesület elnöke

„Számtalan adminisztratív feladata van egy önkormányzat által fenntartott intézménynek, hiszen minden apróbb döntést hosszú ügymenet előz meg. Amennyiben bármiben változtatni szeretne az előirányzott költségvetésében, amit eltervezett, akkor azt minden esetben át kell futtatnia az önkormányzaton. Egy nonprofit kft.-nél ez sokkal gyorsabban és szabadabban működik, hiszen a saját pénzéből gazdálkodik, és nem kell engedélyt kérnie az önkormányzattól. Amennyiben azt mondja az igazgató, hogy szüksége van még három paravánra az előadáshoz, vagy bútorokat szeretne vásárolni az adott produkcióhoz, akkor azt magától megteheti” – részletezte.

„Természetesen ugyanolyan szigorú az ellenőrzés egy gazdálkodási társaságnál is, hiszen az intézményhez hasonlóan a nonprofit gazdálkodási társaságnak is beszámolási kötelezettsége van a közgyűlés előtt legalább fél évente” – hangsúlyozta.

„Semmivel nem kerül hátrányba egy nonprofit kft. az intézményhez képest. Ugyanúgy részesül az állami és az önkormányzati támogatásokból, emellett hasonló módon veheti igénybe a TAO helyettesítő támogatást is” – emelte ki.

Hozzátette, hogy ugyanakkor sokkal nagyobb a felelőssége egy nonprofit kft. vezetőjének, mert akár a saját vagyonával is felelhet a társaság gazdálkodásáért. Számos hazai, nonprofitként működő nagy színház esetében él ilyen kitételű szerződés.

„Lényeges, hogy egy ütemtervet kell kialakítanunk az elkövetkezendő időszakban a minisztériummal egyeztetve” – hangsúlyozta.

„Az egyik legfontosabb feladatunk jelenleg, hogy október végéig új igazgatót válasszunk. Azoknak, akik megpályázzák a színházigazgatói posztot, egyfajta menedzser típusú szemlélettel kell rendelkezniük. Nemcsak művészi, hanem a gazdálkodás szempontjából is” – emelte ki. Hozzátette, a kiírt direktori pozíció nyilvános, az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján elérhető. Bárki szabadon pályázhat rá, akinek megvan a szakmai képzettsége és a pályázati kiírásnak megfelel. Szeptember közepéig kell beadni a pályázatokat, és 30 napja van a 9 főből álló bizottságnak, hogy eldöntse, kit javasol.

A bizottságba 4 személyt delegál a minisztérium, egyet dr. Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere, kettőt a jelenlegi intézmény, és ugyancsak két személyt az önkormányzat. Ezt követően szavazzák meg a közgyűlésben az új igazgatót.

Hozzátette, hogy számos buktatója is lehet az átalakulásnak, éppen ezért az igazgató mellett választanak egy a feladatra alkalmas gazdasági ügyvezetőt is, aki már a jelenlegi átmeneti időszakot is végigviszi.

Kiemelte, hogy a jelenlegi és az új igazgatóval folyamatos egyeztetés mellett kell majd véghez vinni az előterjesztésben szereplő ütemtervet. Alapító okiratot kell alkotni a nonprofit kft.-re. Felügyelőbizottságot kell létrehozni. Fel kell mérni a színház ingó és ingatlan értékeit. Létre kell hozni magát a nonprofit gazdasági társaságot.

„Az előterjesztésben szereplő határozatok között szerepel, hogy törzstőkével kell rendelkeznie a kft.-nek. Amennyiben a társaság eredményt produkál, vissza kell forgatnia a cégbe, és az igazgatónak érdeke lesz eredményt produkálni ahhoz, hogy fejleszteni tudja a színházat. Ennek köszönhetően jobb előadások születhetnek, és olyan művészeket is a teátrumba tud csalni, akik magasabb összegért vállalnak munkát” – részletezte.

Hozzátette, a teátrum nonprofit működési formája nem jelent kisebb anyagi terhet a városnak, ugyanis az önkormányzat és az állam között létrejött megállapodás alapján az utóbbi továbbra is ugyanannyi összeggel támogatja a színházat – akár nonprofit, akár intézmény –, amennyivel az önkormányzat.

„Az önkormányzati fenntartásban működő Gárdonyi Géza Színháznak ebben az évben 245 millió forintot ad az állam és az önkormányzat is. Emellett van egy bérpótlék is, amelyet a 6%-os béremelés miatt kapunk az államtól, ez 38 millió forint” – részletezte.

Elmondta, hogy ha a színház a koronavírus–járvány esetleges erősödése miatt ősszel gazdaságilag bajba kerül, akkor függetlenül attól, hogy intézmény vagy nonprofit gazdasági társaság, ugyanúgy az önkormányzat anyagi segítségére szorul. „A teátrum nonprofitként is élvezi majd az önkormányzat védelmét, hiszen a miénk, a mi pénzünkből gazdálkodik állami támogatás mellett” – összegezte.

 

BLASKÓ BALÁZS, A TEÁTRUM IGAZGATÓJA AGGODALMÁT FEJEZTE KI A VÁLTOZTATÁSSAL KAPCSOLATBAN

A színházak költségvetésének három pillére: a saját bevétel, az állami, valamint az önkormányzati támogatás. Az egri színház vezetője szerint bevételi forrásaiknak évek óta bevált szervezettsége van.

Blaskó Balázs 2011. február 1-je óta a Gárdonyi Géza Színház igazgatója

„Fontos visszaidéznünk, hogy mielőtt 2012. január 1-től megyei fenntartásból az egri önkormányzathoz került a teátrum, tetemes adóságokkal küzdött – kilátástalan helyzetben vettem át a vezetését –, s végül 75 millió forintos számlatartozással került át a városhoz. Ekkor merült fel először a teátrum nonprofit kft-vé alakítása” – mondta el lapunknak Blaskó Balázs. Kifejtette, ezt a tervet éppen azért vetették el az akkori városvezetéssel közösen, s került a színház gazdasági téren az EKVI felügyelete alá, mert nem volt meg a biztonságos működéshez szükséges fenntartói fedezet, és maga a színház sem volt felkészülve egy ilyen változásra.

Kitért arra is, hogy egy színházi évad nem januártól decemberig terjed, hanem az iskolaévhez hasonlóan, szeptembertől júniusig. Egy gazdasági éven átbillenő gazdálkodást kell folytatniuk. „Sok olyan szükségszerű kötelezettségvállalás történt január és március között, amely miatt gyakorlatilag több kiadásunk volt ezekben a hónapokban időarányosan, mint a saját bevételünk ezen hónapokra eső hányada” – részletezte.

„A felnőtt bérleteket ideális esetben május közepén kezdjük értékesíteni, majd augusztus végén-szeptember elején indul az ifjúsági- és gyermekelőadásokra szóló bérletek árusítása. Az ebből befolyó összegből finanszírozzuk a naptári év utolsó produkcióit. A saját bevétel alapját jelentő hányadot így hát a gazdasági év végére feléli a teátrum, és az évad második felétől újra az önkormányzati támogatásra van szükség, amely már a következő naptári évhez kapcsolódik” – hangsúlyozta.

Kifejtette, hogy a járványhelyzet miatt, a márciusban történt leállás következményeként lényegében a teljes naptári évre jutó önkormányzati támogatást felélte a színház az augusztus 3-án esedékes bérek kifizetésével bezárólag.

Saját bevételük a járványhelyzet előtti években 155-160 millió forint volt. A bérlet- és jegybevétel mellett jelentős bevételi forrást (mintegy 26 millió forintot) jelentett, hogy egy-egy vendégprodukció, rendezvény, illetve néhány egri tánciskola évről évre kibérelte a teátrum épületét. Mivel tavasztól erre sem volt lehetőség, számításaik szerint idén jó, ha 80 millió forintos bevételt realizálhatnak.

„A bérletárusítás nagyon jól indult, rendkívül hálásak vagyunk, hogy a közönség érezhetően támogatja a színházat, de nehéz előre megjósolni, hogy mennyi bérlet fogy az őszi évadkezdésig, amelyet a járványhelyzet esetleges romlása is jelentősen befolyásolhat. Amennyiben a múlt évad tavaszára tervezett, szeptemberre áttett több mint 60 bérletes előadást esetleg nem tudjuk megtartani, az további jelentős fedezethiányt eredményez” – tette hozzá.

„Mirkóczki Zita mindössze egy nappal a színház működésének átalakítását tárgyaló bizottság ülése előtt közölte velem a hirtelen változtatás tervét. Neki részletesen elmondtam minden észérvet, amely ez ellen szól.” Blaskó Balázs javaslatai között szerepelt, hogy akkor lenne érdemes a működési forma megváltoztatásáról dönteni, amikor stabilizálódik az önkormányzat anyagi helyzete, és a teátrum működése visszaáll az eredeti, pandémia előtti kerékvágásba.

 

SZERZŐ: ZSIGMOND LILIAN

FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

Dr. Pócs Alfrédot a július 30-i közgyűlésen tett indítványáról kérdeztük

Dr. Pócs Alfréd, az Egri Városvédők Egyesületének elnöke és önkormányzati képviselő régóta ellenzi az ötödik generációs (5G) mobiltelefon rendszer bevezetését. A július 30-i közgyűlésen közzétett előterjesztésében határozati javaslatként szerepelt, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése mindaddig ne támogassa az 5G bevezetését a városban, amíg egyértelműen nem bizonyosodik be, hogy az új technológia sem az emberre, sem pedig a környezetre nem káros. A közgyűlésen nyolc képviselő szavazott a javaslat mellett, négyen ellene, és öten tartózkodtak. Ennek értelmében – Budapest belvárosa, és számos hazai nagy város mellett – Egerben is megkezdhetik a szolgáltatók az 5G kiépítését. Az újgenerációs rendszer, valamint az egyre növekvő elektroszmog környezetre gyakorolt hatásairól beszélgettünk Dr. Pócs Alfréddal, aki ortopéd sebészként és traumatológusként praktizál.

Aktív szerepet vállal az Egri Városvédők Egyesületének elnökeként az ötödik generációs mobilszolgáltatás bevezetése ellen. Mennyivel lehet károsabb az új hálózat a korábbi generációknál?

Az elektroszmogot, azaz a elektromágneses környezeti hatásokat nem érzékeljük, ezért könnyen azt hihetjük, hogy nem is léteznek és nem hatnak szervezetünkre. Természetesen a 2G, a 3G, a 4G, valamint a WiFi is káros az egészségre, hiszen ezek mesterséges elektromágneses tereket biztosítanak. A WiFi például 2,4 GHz-vel működik, amely a vízmolekulákat mozgatja meg, és mivel a testünk 80%-a víz, mindig is hatott és hat is ránk. Azért kezdtem el az 5G elleni kampányt, mert kell egy határ, amelyet nem szabad átlépni. Az 5G már nem csak a lakosság internethozzáféréséről szól, hanem katonai célokat szolgál. Ezért rosszul érintett, hogy a közgyűlésen nyolc képviselő szavazott a javaslat mellett, négyen ellene és öten tartózkodtak. Komlósi Csaba, mint klímabiztos, környezetért felelős vezető is a javaslat ellen szavazott.

Dr. Pócs Alfréd a 2020. július 30-i közgyűlésen mondja el indítványát

Milyen nemzetközi példákat és kutatásokat ismerünk az új szolgáltatás bevezetésével kapcsolatban?

Izraelben például állami szinten végeznek egészségügyi kutatásokat kiváló professzorok bevonásával. Megállapították, hogy nem csak termikus hatást okoz az elektromágneses sugárzás.

Az orosz kutatók pedig legalább 700 féle betegséget tudnak előidézni mikrohullámokkal, azaz ezek a DNS-ben is okoznak elváltozást. Izrael mellett Szerbia és Szlovénia országos szinten halasztotta el az 5G bevezetését. Franciaország és Japán számos részén nem engedélyezték az új generáció kiépítését. Olaszországban is több száz város – köztük Róma – elhatárolódott az új technológia kiépítésétől.

Miután például Svájcban bevezették az 5G-t, rengeteg egészségügyi panasz érkezett a hatóságokhoz, ezért kantononként kezdték el leállítani az új hálózat felszerelését és további kiépítését. Nemrég például Hawaii vezetése is úgy döntött, hogy beszünteti az 5G-t, annak káros hatásai miatt.  A kezdeményezésünknek az lett volna a célja, hogy Egerben megoldjuk, hogy bármiféle károsodás nélkül elkerüljük ezeket a példákat.

Mely szervek határértékei mérvadóak az 5G-vel kapcsolatban?

Az elektromágneses terek sugárvédelmével foglalkozó nemzetközi testület, az International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) egy 12 főből alakult magántársaság, amely lényegében megszabja a határértékeket a világon.

Honlapjukon bárki számára elérhető és olvasható, hogy ugyanakkor nem garantálják a közzétett információk és nézetek helyességét, megbízhatóságát, illetve azok teljességét.

A világ valamennyi országának ez adja meg a határértéket. Kivételt képez ez alól az Amerikai Egyesült Államok, amely a Federal Communications Comission (FCC) által meghatározott határértékeket veszi alapul. Az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) pedig van egy daganattal foglalkozó bizottsága (IARC).

Mit tehetnek a független kutatók, és az olyan társulások, mint az Egri Városvédők Egyesülete?

A mi feladatunk, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 3G és a 4G is úgy kerültek bevezetésre, hogy lényegében nem történtek meg az előzetes vizsgálatok.  Ha bemegyünk például az Aachen-i egyetemre (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule), legalább 30.000 független kutatótól származó tudományos bizonyítékunk van.

Milyen kutatások és hivatalos eredmények vannak hazánkban?

Van egy anyagunk, amelyet a júliusi közgyűlésen is bemutattam. Ezt 2017-ben a Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya adta ki. Ebben pontosan leírták az elektroszmog élettani hatásait. Számos ehhez köthető betegséget felsoroltak közleményükben, úgy, mint szív- és érrendszeri, légzőszervi, bőrgyógyászati, szemészeti, emésztőrendszeri, immunrendszeri és pajzsmirigyproblémákat.

Mit kellene tenni egy ilyen új technológia bevezetése előtt?

A legnagyobb baj az, hogy nem végeztek ezzel kapcsolatban vizsgálatokat. Addig nem lehet bevezetni egy új technológiát. Az 5G által olyan elektroszmog boríthatja be Földünket, aminek beláthatatlan következményei lehetnek. A jelenlegi kísérleteket még 3.5 GHz-vel végzik, ebből adódóan nincsenek komoly tünetek. Összehangoltan kellene vizsgálni és kutatni az új hálózat lehetséges környezetre gyakorolt hatásait, mielőtt azt bevezetjük. Mi nem azt mondjuk, hogy minden modern dolgot elvetünk, hanem ajánlunk egy alternatívát, ami a száloptikás rendszer.  A 4G és az 5G között nincsen akkora technológiai ugrás, mint amennyivel károsabb a modernebb hálózat a korábbihoz képest.

Évente csaknem 1,5 milliárd mobiltelefont értékesítenek, amelynek mindössze 5%-a kerül újrahasznosításra.

Az összes többi szemétként kerül a földbe veszélyes hulladékként.  Amennyiben bejön az ötödik generációs mobilszolgáltatás, még jobban meg fog nőni az új készülékek száma. Az elektromágneses hullám felmelegedést okoz, amely melegíti az egész Földet.

Milyen céljai vannak az Egri Városvédők Egyesületének az 5G elvetése mellett?

A koronavírus előtt terveztük az Egri Kosár Program beindítást, amelynek fő célja, hogy a termelőktől közvetlenül lehessen zöldséget, gyümölcsöt és húsféléket eljuttatni a fogyasztókhoz. Már el is készítettük a terveket, ám a járványhelyzet miatt nem tudtuk elkezdeni. Terveztük például 10.000 fa ültetését is, ami szintén nem valósulhatott meg. Egyesületünk azt vallja, hogy városunk lakóinak egészsége az első. Ennek a belátásához nem kell más, mint a lelkiismeret és a józan paraszti ész. Praktizáló orvosként is mindig azt tartottam szem előtt, hogy nemcsak a gyógyszer lehet a megoldás a betegségekre, hanem egységben kell kezelni azokat: a test, a lélek, és a szellem harmóniájában.


SZERZŐ: ZSIGMOND LILIAN
FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT


A Nemzeti Népegészségügyi Központ 2020. május 29-én honlapján közzétett tájékoztatásában az áll az ötödik generációs (5G) mobiltelefon rendszer egészségügyi kérdéseivel kapcsolat, hogy az hasonlóan a korábbi mobiltelefon, illetve vezetéknélküli telekommunikációs technológiákhoz (pl. 2G, 3G, 4G, WiFi) elektromágneses (EM) hullámokat használ a működéséhez.

Az 5G szolgáltatás nagyságrendekkel gyorsabb adatátviteli sebességet tesz lehetővé, jelentősen több felhasználó egyidejű kiszolgálása mellett. A bevezetésre kerülő 5G szolgáltatás részben a korábban már használt rádiófrekvenciás (RF) sávokban történik, illetve nemzetközi egyezmények alapján új frekvenciasávok is kijelölésre kerültek. A szolgáltatás Európában, így hazánkban is elsőként a 3,6 GHz-es, majd a későbbiekben a 26 GHz-es frekvenciasávokban indul.

A jelenlegi modellezések, illetve mérések alapján az 5G technológia alkalmazásával a lakosság napi átlagos személyi RF expozíciója várhatóan nem fog növekedni. A nagyobb átviteli sebességnek köszönhetően jelentősen csökken az adatátvitelhez szükséges idő, amely csökkenti a felhasználók elektromágneses kitettségét. Az 5G technológiában alkalmazott nyalábformáló és ún. MIMO (Multiple Input Multiple Output) technológia alkalmazásával, illetve az optimalizált szolgáltatással az ellátottság, ezzel együtt a környezeti RF expozíció jellege ugyan megváltozik, de az átlagos környezeti elektromágneses expozíció várhatóan nem emelkedik, amely jelenleg nagyságrenddel az egészségügyi határérték alatt van. A mobilkészülékekből és bázisállomásokból származó elektromágneses sugárzás mértékét illetően az elektromágneses terek sugárvédelmével foglalkozó nemzetközi testület az International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) ajánlásai a mérvadóak. A nemzeti kormányok számára a WHO, az EU az ICNIRP ajánlásainak expozíciós határértékeit javasolja a sugárvédelmi jogszabályokba beépíteni.

Hazánkban az EU előírásainak megfelelő egészségügyi határértékeket kell kötelezően betartani (ESzCsM 63/2004. (VII. 26.) sz. rendelet).

Forrás: Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapja