Bejegyzés

augusztus 20.

Augusztus 20-a Szent István királyunk ünnepe, államalapításunk ünnepe, Magyarország születésnapjának ünnepe. Az ünnepi szentmisén az evangéliumban egy példabeszédet hallhattunk Jézus szavaiból, az okos emberről, aki sziklára, és a balga emberről, aki homokra építette a házát. Ha körbenézünk, pontosan tudjuk, hogy Szent István királyunk sziklára építette államát. Akár épített környezetünket, akár hitünket, kultúránkat, hagyományainkat, tradícióinkat tekintve, a gyökerek minden esetben ezer évvel ezelőttre vezetnek, Szent István király munkásságához, aki egy fontos és sikeres kísérletet tett arra, hogy a legkeletibb nyugati népből a legnyugatibb keleti népet hozza létre.

Ezért ő megharcolt, megküzdött mind nyugaton, mind keleten, a harcait végigjárta, a kompromisszumait megkötötte, s hogy sikeres volt-e számára ez a küldetés, azt gondolom, ezer év ad rá választ a mai napon. A történelem legkegyetlenebb viharainak ellenében egy sikeres országban élhetünk. Minden sikertelenség, minden kudarc, minden nehézség és minden hiányosság vagy gyengeség ellenére, mégiscsak több mint ezer éve él a Kárpát-medencében a magyarság, és ennek legfőbb letéteményese Szent István király volt. Államalkotó és nemzetépítő munkája szellemében, örömteli és boldog esemény, hogy kitüntetettjeink, ha kicsiben is, de ezt az alkotó, nevelő, építő munkát végzik nap mint nap, s nekünk ilyenkor megadatik, hogy ezt, ha szerény mértékben is, méltassuk, kitüntessük. István király nemcsak egy népnek alapított államot, hanem sok népből egy nemzetet kovácsolt, és annak adott egy olyan otthont, amely kiállta a történelem és az idő próbáját. Ezer év erre a bizonyíték. S hogy talán a szentírásból még egy idézetet hozzak, ha röviden össze kellene foglalni István király munkásságát, életútját, akkor én azt gondolom, hogy számomra Szent Pál szavai a legkifejezőbbek: „A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam.” Szent István királyunk nem csupán megtartotta, hanem megtartatta, és ma főleg itt, Egerben ennek egy érseki megyeszékhely is ékes bizonyítéka, hogy országunk továbbra is ezen értékrend alapján működik. Napjainkban, amikor az élet minden szegmensében sok-sok türelmetlenség, sok-sok indulat, sok-sok heves vita során olykor komoly sérelmeket szenvedünk és okozunk is egymásnak, akkor a következő intelmet idézném első nagy királyunktól: „Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, és semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség.” Én azt gondolom, ha ezt az egy intelmet nap mint nap sikeresen tartanánk észben, sikeresen próbálnánk ennek megfelelően dolgozni, cselekedni, tanulni és tanítani, akkor egy még sikeresebb, még boldogabb, hitében még erősebb ország lennénk. A mi feladatunk az, hogy ezen ünnepi alkalom során felhívjuk a figyelmet erre az üzenetre, erre az értékrendre, és bíztassunk mindenkit, hogy soha ne ingjon meg a hitünk! Ha az Árpád-házi királyok egykor kételkedtek volna, nem biztos, hogy a korszak legerősebb államaként tekintenénk vissza Magyarországra, és nem biztos, hogy ma Magyarország létezne. Legyen zsinórmértékünk Szent István király munkássága és szellemi öröksége, vigyázzunk rá!

Kívánom, hogy mindenkinek legyen ünnep a mai nap, kívánom, hogy ebből az örökségből mindenki megmerítkezhessen, ültesse át saját életébe, s azt örökségként adja tovább!

 

MIRKÓCZKI ÁDÁM
Eger polgármestere


(EM)

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a nevelés, oktatás területén kiemelkedő és tartósan magas színvonalú tevékenységéért „Pro Agria” szakmai díjat adományoz Csontosné Mészáros Katalin, az Egri Dobó István Gimnázium címzetes igazgatójának. A díjazott 1999 óta vett részt az Egri Dobó István Gimnázium vezetésében, először igazgatóhelyettesként, majd 2005 óta intézményvezetőként.


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a nevelés, oktatás területén kiemelkedő és tartósan magas színvonalú tevékenységéért „Pro Agria” szakmai díjat adományoz Kocsis Emese intézményvezető-helyettesnek. A díjazott 30 éve dolgozik a pedagógus pályán matematika-kémia-informatika szakos tanárként. A digitális technika, és az ehhez kapcsolt oktatási módszerek kiváló ismerője és alkalmazója, példát adva a pedagógus kollégáinak.


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a nevelés, oktatás területén kiemelkedő és tartósan magas színvonalú tevékenységéért „Pro Agria” szakmai díjat adományoz Kovács István intézményvezető-helyettesnek. A díjazott az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola klarinét-furulyatanára, intézményvezető-helyettese. Az 1988-ban alakult Musica Aulica Régizene Együttes alapító tagja, elnöke, művészeti vezetője. Az Észak-magyarországi Filharmónia kulturális szervezője.


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a nevelés, oktatás területén végzett kimagasló eredményéért, példaadó szakmai munkája elismeréseként „Eger Kiváló Pedagógusa” kitüntetést adományoz Kecskésné Pálfi Csilla általános iskolai tanárnak. A díjazott mindig, mindenhol jelen van, ahol az Egri Lenkey János Általános Iskoláért, a nevelés színvonalának emeléséért, a szakmán belüli megújulásért tenni lehet.


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a nevelés, oktatás területén végzett kimagasló eredményéért, példaadó szakmai munkája elismeréseként „Eger Kiváló Pedagógusa” kitüntetést adományoz Sipos Zsoltné középiskolai tanárnak. A díjazott az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet egyik leginnovatívabb pedagógusa. 22 éve tanít általános iskolai és gimnáziumi osztályokat. Magyar nyelv és irodalomból az egyetemi hallgatók szakvezetője, módszertani oktatója is egyben.


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a nevelés, oktatás területén végzett kimagasló eredményéért, példaadó szakmai munkája elismeréseként „Eger Kiváló Pedagógusa” kitüntetést adományoz Varga Istvánné óvodapedagógusnak. A díjazott szilárd neveléselméleti tudása, hivatástudata és folyamatos önképzése alapozta meg magas színvonalú szakmai tevékenységét. Munkaközösség-vezetőként segítette a Szivárvány Óvoda Katica Tagóvodájában a minőségfejlesztési feladatok ellátását. 2015-től az óvodapedagógus hallgatók gyakorlati képzésének mentora lett.


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a nevelés, oktatás területén végzett kimagasló eredményéért, példaadó szakmai munkája elismeréseként „Eger Kiváló Pedagógusa” kitüntetést adományoz Bárány János középiskolai tanárnak. A díjazott 1987 óta dolgozik a Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégiumban, illetve annak jogelődjében a Gép- és Műszeripari Szakközépiskolában matematika és kémia szakos tanárként. Emellett rendszeresen részt vesz intézményi pályázatok szakmai megvalósításában szaktanárként és szakmai mentorként.


Az egészségügy területén végzett kimagasló tevékenységéért Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése „Pro Agria” szakmai díjat adományoz Dr. Udvarhelyi Mária fogorvosnak. A díjazott 1970-ben szerzett fogorvosi diplomát a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fogorvosi Karán, és még ugyanez év őszén kezdte meg pályáját Egerben. 1983-ban a városban működő gyermek- és iskolafogászati rendelés vezetője, egyben főorvosa lett. Részt vesz a Magyar Orvosi Kamara munkájában, annak alapító tagja, és a Fogorvosi tagozaton több tisztséget is betöltött. Ebben az évben van 50 éve a pályán, mely aranydiplomás fogorvosi rangot jelent.


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a nevelés, oktatás területén végzett kimagasló eredményéért, példaadó szakmai munkája elismeréseként „Eger Kiváló Pedagógusa” kitüntetést adományoz Barnáné Uri Szilvia tanítónak. A díjazott a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Karán, Sárospatakon 2002-ben szerzett tanítói oklevelet, majd 2009-ben az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest Gyógypedagógus, Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányán végzett. 2013–ban inkluzív nevelés okleveles tanára szakképzettséget szerzett Egerben, s bekapcsolódott az Eszterházy Károly Egyetem gyógypedagógus hallgatóinak képzésébe is.


A szociális gondoskodás területén végzett munkájáért Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése „Pro Agria” szakmai díjat adományoz Rozsnakiné Jakab Erzsébet bölcsődevezetőnek. A díjazott 2012-ben az Eszterházy Károly Főiskola csecsemő és kisgyermeknevelő szakán diplomázott. Jelenleg a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság Dobó Katica Bölcsődéjének vezetője. Több mint negyven éves pályafutását augusztus 31-én fejezi be, nyugdíjba vonul.


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Eger városáért nyújtott civil-, egészség- és környezetvédő tevékenységéért „Pro Agria” szakmai díjat adományoz Varga Miklósné, az Egri Jóga Klub vezetője részére. A díjazott, közismert nevén Jóga Marika, arra tette fel életét, hogy segítsen embertársain. 1996 óta az Egri Jógaklub vezetője, okleveles jógaoktató. A nyolcvanadik életéve felé járva is aktív tagja Eger civil közösségének.


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése „Eger Kiváló Orvosa” kitüntetést adományoz Dr. Róth Péter osztályvezető főorvos részére. A díjazott 1962-ben Marosvásárhelyen született, orvosi diplomáját is ott vette át 1987-ben. 1990-ben az Egri Kórházban szakmai pályát, életutat is talált. Ortopédiából 1994-ben, traumatológiából 1997-ben tett szakvizsgát. A kórház 2008. évi krízisét követően aktív szerepe volt az ortopédiai osztály megújulásában, 2011. december 23-óta az ortopédiai profil megbízott vezetőjeként dolgozik.


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése eddig végzett orvosi munkássága elismeréseként „Hibay Károly Emlékgyűrű” kitüntetést adományoz Dr. Ádám István szakorvosnak. A díjazott a középiskolát Beregszászon végezte, orvosi diplomáját 2014. decemberében szerezte a Debreceni Orvostudományi Egyetemen, cum laude minősítéssel. 2015. januárjától a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Radiológiai osztályának szakorvosjelöltje, jelenleg szakvizsga előtt áll. Speciális új vizsgáló módszer bevezetésében is aktívan részt vesz, többek között a máj szöveti rugalmasságával kapcsolatos vizsgálatok gyakorlati alkalmazója.


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése „Eger Kiváló Tűzoltója” kitüntetést adományoz Máté János címzetes tűzoltó zászlósnak. A díjazott 1997. február 1-jén szerelt fel a Keszthelyi tűzoltósághoz. 2002. márciusában áthelyezéssel került az Egri Önkormányzati Tűzoltóság állományába. 2015. július 1-jén különleges szerkezelői beosztásba, zászlósi rendfokozattal nevezte ki a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója.


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése „Eger Kiváló Rendőre” kitüntetést adományoz Rékási Sándor rendőr őrnagynak. A díjazott 1992. szeptember 1-től lát el hivatalos szolgálatot a Heves Megyei Rendőrkapitányság állományában. Kezdetben a Hevesi Rendőrkapitányságon teljesített szolgálatot, majd 1999-ben az Egri Rendőrkapitányág állományába került. 2013 és 2016 között a Heves Megyei Rendőrkapitányság Tevékenység-irányítási Központjában ügyeletesként látta el a szolgálatot, irányította a megye rendőreinek napi munkavégzését. 2016. szeptemberétől az Egri Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Felderítő Alosztályának alosztályvezetője lett.


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a városért végzett magas színvonalú tevékenységéért „Dobó Kardja” kitüntetést adományoz Tarsoly József hegybírónak. A díjazott a Szent István Egyetemen végzett szőlész-borász szakmérnökként, szakmai tapasztalatait egyebek között a Gecse-borászatban, a Rai-Vini Kft.-nél, a Gál-, illetve a Simon-pincészetben szerezte, de megfordult Toscanában is. 31 esztendősen választották meg Eger város hegybírójának 2005. április 1-jén. 2014-ben az Egri Fertálymesteri Testület tagjává választották. A város egyik legnépszerűbb idegenforgalmi jelentőségű rendezvénye, az Egri Bikavér Ünnep főszervezője.


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése „Kiváló Munkáért” kitüntetést adományoz Kókai Zsuzsannának, az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó csoport tagjának.  A díjazott 1969. december 27-én született Győrben. 2012-ben önkéntes segítőként került az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoporthoz, 2018 óta rendes tagként vesz részt a munkában, s a gazdasági ügyekért is felel. Részt vesz a tűzoltásokban, kármentesítésekben, állatmentésekben, rendszeresen segít mozgássérültek segítésében, mozgatásában, illetve rendezvények biztosításában. Példamutató teljesítményt nyújtott az elmúlt időszak járványügyi védekezésében.


(EM)