Koltai Zsolt: „A válságmenedzsment határozott
és elkötelezett embereket kíván”

KOLTAI ZSOLT

Okleveles közgazdász, közel 30 év banki, Treasury és vállalatfinanszírozási területen szerzett vállalati, valamint önkormányzati tanácsadási területen szerzett tapasztalattal– Az 1991-ben alapított, 2006 óta pedig Zrt.-ként működő EVAT az évek során sokat változott mind struktúrájában, mind tevékenységi köreit illetően.

Mit tapasztalt, amikor először átvizsgálta a céget?

Helytelen lenne EVAT Zrt.-t önmagában értékelnünk ebből a szempontból. Az EVAT cégcsoport egészében történő vizsgálata a releváns. A cégcsoport egészét tekintve az lepett meg leginkább, hogy sem az EVAT Zrt., sem a cégcsoport nem egy előre átgondolt szakmai koncepció mentén került felépítésre, hanem szinte ötletszerűen alakult: ha valamire szükség volt egy tevékenységhez vagy pályázathoz, akkor azt szinte az első arra alkalmasnak látszó cégbe betették. Számos párhuzamos tevékenység zajlik cégcsoporton belül is (például a cégcsoport több vállalkozása foglalkozik vagyonhasznosítással, ingatlan bérbeadással), és a cégcsoport illetve az önkormányzat között a városgazdálkodás, valamint a vagyonhasznosítás és kezelés területén. Ez nyilván megnehezíti a tevékenységek hatékony elvégzését és megnöveli a működési költségeket. Másik oldalról azt tapasztaltam, hogy bár számos fiaskót kaptak, a cégcsoport munkatársai tele vannak lelkesedéssel, ötletekkel és elkötelezettek a város és munkahelyük iránt.

Gazdasági szakemberként milyen lokális lefolyást jósol a világjárvány okozta következményeknek? Milyen forgatókönyvre készülnek, mi kerül a középpontba?

A jelenleg rendelkezésre álló információk és előrejelzések szerint hatalmas bevételkieséssel kell számolnunk a térség vállalkozásainál, így cégcsoportnál és a tulajdonos önkormányzatnál is. Nem csupán a márciustól júniusig tartó vészhelyzeti időszakban elmaradt bevételek fognak hiányozni. Bár a belföldi turizmus valószínűleg élénkülni fog, szinte biztosan nem fogja tudni pótolni az elmaradó külföldi turisták által generált bevételt. A válság miatti kereslet-visszaesés a térség legnagyobb, nemzetközi hátterű munkaadóit sem fogja kímélni. Például a ZF csoportról már olvashattuk is az újságokban, hogy csoportszinten jelentős leépítésekre készül. Mindezek alapján mi egy recessziós forgatókönyvre készülünk, ami számos vállalkozásunkat már érintette és várhatóan érinteni is fogja. A kevesebb látogató miatt az általunk bérbe adott üzlethelyiségek bevételei visszaestek és visszaesnek majd, kevesebben látogatják majd az egri mozikat és uszodákat, és szinte biztos, hogy a családok egy részénél kevesebb pénz marad majd, ami megnehezíti a távfűtés díjának kigazdálkodását. Ezekre a helyzetekre kell készülnünk és megfelelő válaszokat kidolgoznunk, miközben ott az óriási bizonytalanság, hogy lesz-e második hulláma a világjárványnak, és képes lesz-e hazánk azt is ilyen szerencsésen elkerülni.

Ezek szerint számolnak a járvány visszatérésével?

Mivel úgy tűnik reális fenyegetés a járvány második hullámának kialakulása az év vége felé, nekünk is készülnünk kell rá. Éppen ennek jegyében döntöttük el, hogy dolgozóink és az egri polgárok érdekében saját költségünkre elvégeztetjük – elsősorban az ügyfélszolgálatokon és a közterületeken dolgozó – munkatársaink koronavírus tesztjét, hogy képet kapjunk arról, mennyire érintett minket a járvány első hulláma. Nem szeretnénk gócponttá válni a városban.


EVAT CÉGCSOPORT

  • Az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője Bacsa Jánosné lett
  • Az Agria Film Kft. igazgatója Berényi Tamás maradt
  • Az Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft. és az Eger Termál Kft. élére Beresnyák Gyula került
  • Az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. élére Nagy Mihályt nevezték ki
  • Az Egri TISZK Nonprofit Kft.-t továbbra is Takács Zoltán vezeti
  • A Média Eger Nonprofit Közhasznú Kft. ideiglenes vezetőjét Scrob Andrea ügyvezető igazgató váltotta
  • A Városgondozás Eger Kft. vezetője Juhász Géza lett
  • Az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. vezér-igazgatójának dr. Fodor Andrást nevezték ki

Több vezetőcsere is történt, többek között az EVAT Zrt. élére is új vezérigazgató érkezett. A korábban sohasem látott, tapasztalt helyzet milyen vezetői kompetenciákat igényel?

A válságmenedzsment határozott és elkötelezett embereket kíván, akik nem rettennek meg a feladatoktól – és tekintve azt, hogy nem kiegyensúlyozott gazdasági körülmények között dolgoznak – adott esetben a kudarcoktól sem. Igyekeztünk a jelentkezők közül olyan munkatárasakat választani, akiknek van tapasztalatuk az adott területen, de „éreztek már puskaporszagot” is. Vagyis láttak és lehetőség szerint irányítottak már folyamatokat hasonló körülmények között, amikor nem a napi üzletmenetet kellett fenntartani, hanem újra kellett gondolni a működést, fel kellett tárni a tartalékokat, adott esetben meg kellett válni a tevékenységek egy részétől, vagy kiváltani őket újakkal, melyek jobban hozzájárultak egy vállalkozás fennmaradásához.

Az EVAT előző évben nyereséget produkált, azonban az új vezetés már több ügyben vizsgálódik. Miért?

Semmiképp nem az az irigység vezet minket, hogy elődeink nyugodtabb vizeken evezhettek és kedvezőbb körülmények között gazdálkodhattak, mint mi most! Úgy gondoljuk, felelősséggel tartozunk a ránk bízott közpénzért, és ennek az elvárásnak kívánunk megfelelni. Ha úgy látjuk, hogy az EVAT cégcsoportban volt olyan tevékenység, amit több százmillió forintos értékben egy olyan vállalakozás végzett el, amiben egyetlen munkavállaló volt, és mindent alvállalkozókkal végeztetett, miközben nála csapódott le az árbevétel 20%-a nyereségként, meg kell néznünk, hogy helyesen gazdálkodtak-e elődeink a város rájuk bízott pénzével.

A válság elmúltával milyennek képzeli el az EVAT cégcsoportot?

Azt szeretném, és azt szeretnénk elérni, hogy az EVAT cégcsoport egy tartósan nyereségesen működő vállalkozáscsoporttá alakuljon, amely a jelenlegi és új tevékenységek olyan kombinációját végzi, amellyel hozzájárul az egri polgárok jó közérzetéhez a szolgáltatásai révén is, és a város kasszájának gyarapítása révén is. Szeretném, ha ezeket úgy tudnánk elérni, hogy mellette megtartjuk, sőt erősítjük magunkról a megbízható, jó munkahely képét, mely számos egri család megélhetésének biztos forrása. Mindehhez szükséges, hogy ne csak a cégcsoporton belüli feladatokat gondoljuk át ott ahol ez szükséges, hanem adott esetben az önkormányzat és a cégcsoport közötti munkamegosztáshoz is bátor kezekkel nyúljunk, ha ez Eger érdekét szolgálja.

Mi lesz az Ön szerepe ebben a vízióban?

A cégcsoport működési sajátosságaiból adódóan az igazgatóság elnöke nem az operatív napi munkát irányítja, hanem – az igazgatóság tagjaival és a tulajdonos önkormányzattal karöltve – a stratégiáért felel. A magam részéről ennek a felelősségnek a tudatában tanulmányaim és korábbi munkáim során szerzett tudásommal és tapasztalatommal kívánom segíteni és irányítani azt a szakmai munkát, mely szándékom szerint az előbb említett célok irányába viszi a cégcsoportot. Ami ezen túl mutat, az nyilván tulajdonos kezében van.

Hogy érzi magát Eger városában, milyennek látja az egri embereket?

Bár soha nem éltem Egerben, mégis számos érzelmi és baráti szál köt ide és a környékre. Ezzel a háttérrel csak jól érezhetem magam Egerben. Az egri embereket városuk iránt olyan elkötelezettnek ismertem meg, mint Dobó István, és olyan kreatívnak, mint Bornemissza Gergely volt.

 

TISZTA VIZET A POHÁRBA!

Koltai Zsoltról, az EVAT Zrt. igazgatóságának elnökéről tudatosan elferdített információk jelentek meg egy – az „Eger” nevet jogtalanul és ellenszolgáltatás nélkül használó – hírportálon, s bár a helyreigazítás megtörtént, szükségesnek látjuk, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba.

Koltai Zsolt, az EVAT igazgatóságának elnöke a ma Mészáros Lőrinc felcsúti vállalkozó és felesége közvetett tulajdonában álló MKB Bank delegáltjaként vett részt a Hajdú-Bét Rt. igazgatóságának munkájában. Tevékenységének eredményeképp az 1998-as orosz válság után megrendült baromfiipari óriáscég rendezte sorait. Koltai Zsolt mandátumának lejártakor, 2000 februárjában az MLSZ jelenlegi elnökének, Csányi Sándornak többségi tulajdonában és irányítása alatt álló OTP Bank vált a meghatározó (48,35%-os, a társaság irányítását befolyásoló mértékű) tulajdonosává. Ami ezután történt a Hajdú-Bét-tel 2005–2006-ban, azt Koltai Zsolt tevékenységével összemosni ugyanolyan rosszhiszemű és szándékos ferdítés, mint Dobó István nevét összefüggésbe hozni Eger 1596-os feladásával. Eger várát ugyanis Nyáry Pál adta fel a töröknek, míg a Hajdú Bét-et az OTP Bank adta el a Bajnai Gordon vezette Wallis csoportnak.


(EM)
FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT