Építési telkek kialakításával tennék vozóbbá Egert a fiatalok számára

A Felsővárostól a Lajosvárosig összesen negyvenhét terület került kijelölésre, amelyet az önkormányzat előkészítene eladásra. A város érdekében végzett átgondolt vagyongazdálkodás a szakértők szerint is szükséges az előrehaladás érdekében. A témáról FÖLDVÁRI GYŐZŐT, az Egységben a Városért Egyesület képviselőcsoportjának frakcióvezetőjét mint Eger MJV intézményi ügyeit felügyelő önkormányzati biztosát kérdeztük, aki gazdasági tapasztalataira a közéleti tevékenysége előtt tett szert. A máig sikeres vállalkozó azonban elsősorban az Egységben a Városért Egyesület célkitűzéseit szem előtt tartva áll a településért végzett munkájához.

Előbb lett sikeres vállalkozó, mint közéleti szereplő.

Azok közé tartozom, akik a rendszerváltás után lényegében első generációs kényszervállalkozóvá váltak, miután a privatizáció és a felszámolások eredményeként megszűntek a munkahelyek. A cégeim a mai napig működnek, és ennek köszönhetően tehetem meg azt, hogy gyakorlatilag napi szinten veszek részt Eger város ügyeinek az intézésben, és minden reggel legkésőbb negyed kilenckor bent vagyok a hivatalban. A képviselői poszt mellett elejétől kezdve a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke vagyok. Korábban gazdasági ügyeket felügyelő önkormányzati biztos voltam, majd 2021. február 1-től Mirkóczki Ádám polgármester úr Eger MJV intézményi ügyeit felügyelő önkormányzati biztossá nevezett ki közgyűlési hatáskörrel. Emellett 2020. június óta az Egységben a Városért Egyesület frakciójának vezetője vagyok.

Hogyan látja a frakció múltját és jelenlegi helyzetét?

Az előző ciklusban ellenzékiként kisebbségben voltunk a közgyűlésben, és az utolsó időszakban alakítottunk frakciót Mirkóczki Zitával, Császár Zoltánnal, valamint Komlósi Csabával, amelynek már akkor, egészen tavaly nyárig, utóbbi volt a vezetője. Az az egyesület, amellyel a 2019-es önkormányzati választásokon indultunk, különböző pártok civil jelöltjeiből állt össze. Nem politikai, hanem civilszerveződés jött létre, amellyel szemben a pártok nem indítottak jelölteket, hanem kívülről támogatták a civileket. Ezzel együtt nyilvánvaló, hogy többféle pártból kerültek ki az egyesület tagjai, ahogy az is, hogy sokfelől és sokféle nézettel kerültünk össze. Ebből adódik, hogy kikerülhetetlenek a súrlódások, és különbözőségünk oka, hogy nem egyformán kezeljük a nézeteltéréseket. Ha valakinek konfliktusa van adott esetben Mirkóczki Ádámmal, akkor azt tudnia kell rendezni. Ehhez persze az is kell, hogy meg legyen benne az erre való szándék. A korábban 10 fős frakciónk Keresztes Zoltán és Komlósi Csaba kilépésével is 8 főből áll. A várost irányító többség tehát a polgármester mögött van. Az sem elhanyagolható tény, hogy Mirkóczki Ádám is tagja az Egységben a Városért Egyesület frakciójának, amely rendszeresen ülésezik.

Az önkormányzat 47 területet jelölt meg, amelyet a város előkészít eladásra. Azonnal hatalmas érdeklődés támadt az építési telkekre. Hol vannak még Egerben erre alkalmas önkormányzati területek?

Eger város tulajdonában elég sok olyan belterületi ingatlan van, amelyek építési telkek, vagy azzá minősíthetők. Vannak továbbá olyan ingatlanok, amelyeket nem hasznosít az önkormányzat, ezeket is természetesen megpróbálja majd értékesíteni. A területek felmérése folyik, az első szakaszában vagyunk, jelenleg az Almagyar dombon lévő két területen jelöltünk ki építési telkeket eladásra. Az alsó részen 6, a domb felső részén pedig 22, részben közművesített telek található. Ezeknek most folyik a vagyonértékelése, igazságügyi értékbecslő fogja felülvizsgálni az ingatlanok értékét, az eladásukról pedig csak ennek elkészülte után történhet döntés. Amennyiben elfogadható az általa megállapított forgalmi érték, úgy az lesz az induló ár. A döntés egyébként közgyűlési hatáskör, tehát ott fog eldőlni, hogy honnan indulunk, és mi lesz adott esetben a licitlépcső.

Mi a célja az értékesítéseknek?

Kettős célja van az értékesítésnek, egyrészt a használaton kívüli ingatlanok hasznosítása, hiszen az ebből befolyt pénzeket a város infrastrukturális fejlesztésére tudja fordítani, másrészt, ahogy egyesületünk a kampányban közzé tette, szeretnénk, ha a város népességének fogyása megállna vagy növekedne. Ehhez pedig hely kell, akár építési telkek formájában, amely a betelepülők és az itt élő fiatalok letelepedését segíti és szolgálja a jövőben.

Hatalmas az építkezési kedv Egerben, gyakorlatilag elmondhatom, hogy 15 év távlatában csúcsokat dönt az ingatlan utáni érdeklődés a város területén, főként a kertvárosi övezetekben.

Kik lehetnek majd a potenciális vevők, hogyan értékesítik a nemsokára kijelölésre kerülő ingatlanokat?

Bárki lehet potenciális vevő, akár magánszemély, akár közület. A város rendezési terve azonban nagyon szigorúan szabályozza azt, hogy mit és hány százalékban lehet beépíteni. Ezt a vásárlónak minden esetben, ártól, licittől függetlenül be kell tartania.

Hogyan látja, mennyire segítené ez a folyamat az önkormányzati vagyon stabilitását?

Az önkormányzati vagyon stabil. A vagyongazdálkodás szóban benne van, hogy a vagyonnal gazdálkodni szoktunk. Az nem egy bekövesedett valami, hogy amit egyszer megszerzek az ott marad. A vagyont mozgatni, forgatni kell, mindig az aktuális céloknak megfelelően. Mi a célom? Mit szeretnék megvalósítani? Annak megfelelően értékesítem a vagyontárgyaimat. Én, mint magánember és vállalkozó is így teszek a sajátommal. Úgy gondolom ez az önkormányzatnak is jó, hogy a piaci trendeket, a város igényeit dinamikusan követve értékesíti azt, ami kevésbé hasznosul, és fekteti olyanba, amelytől további profitot, növekedést remél. Minden tervünk Eger épülését, infrastrukturális fejlesztését tartja szem előtt, másra, például működésre semmiféleképpen sem használható fel a vagyontárgyak értékesítéséből befolyó összeg!

Mit tehet a frakció, hogy ne legyenek visszaélések a telekvásárlásokkal kapcsolatban?

A frakció közvetlenül csak annyit tud tenni, hogy felügyeli a vásárlást, a közgyűlésben véleményt alkot, szavaz, dönt, hogyan és miként értékesítjük. Részünkről szó sem lehet olyan ajánlatról, amelyben valaki egyben megveszi az egészet, hogy azon további hasznot szerezzen – spekulációs rendszerben nem fogunk eladni építési telkeket. Ahhoz, hogy Eger fiatalságának is lehetőséget biztosítsunk, egyesével kell értékesíteni az ingatlanokat.

Hogyan látja egyébként a képviselőtestületben mekkora a támogatottsága ezeknek a döntéseknek, illetve a döntés előkészítésnek?

Az Egységben a Városért Egyesület frakciója támogatja az értékesítéseket azok mentén, amit az előbb is elmondtam. A Fidesz-frakció semmilyen értékesítést nem támogat. Ez meglepő számomra, mert akkor hova tovább? Porosodik a város vagyona, romlik az ingatlanok állapota és így rohamosan csökken az értékük is.

Az Egységben a Városét Egyesület-frakció a napokban kiadott egy közleményt. Ez mit tartalmazott?

Gyakorlatilag arra reagáltunk, hogy a Fidesz frakciója minden értékesítést elutasít. Ezt egy oldalról értem: elutasítja, rendben van, ez az ő álláspontjuk, a miénk más. Viszont a Fidesz-frakció egyik képviselője elsők között jelentette be igényét öt építési telek megvásárlására. Magánemberként azt is értem, hogy ő szeretne gyarapodni, viszont ő nem egyszerű állampolgár! A szóban forgó képviselőtársam köztisztséget lát el – így azért kicsit visszás a dolog. Egyik oldalról ellenzem, leszavazom, tiltakozom minden fórumon az eladások ellen, a másik oldalról pedig vennék belőle én is bőven?! Ez egy számomra érthetetlen kettősség, ugyanis, ha tiltakozik, akkor mutasson példát, és ne elsőként álljon sorba érte – ha pedig venni akar, akkor ne ellenezze, hiszen ő is látja, hogy a városnak igenis határozott igénye van a terjeszkedésre.

Hozzáteszem, képviselőként én nem szállnék licitbe, mert legféltettebb kincsem a tisztességem, és ezt semmiért nem kockáztatnám.


(EM)
FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT