Nem tudhatjuk, mi vár ránk a következő évben, egy azonban biztos, Isten irgalma és jelenléte biztos kapaszkodót nyújthat számunkra a mindennapokban – vallja Aklan Béla Sándor evangélikus lelkész, akit sikerekről, fogadalmakról, tervekről kérdeztünk.

Sikerekben gazdag, boldog újévet szoktunk kívánni, mit jelenthet ez 2021-ben?

Értelemszerűen a siker jelentése magában foglalja azt, ha valamit az ember képes megtenni, elérni, amire vágyott, ami fontos a számára, sikerült véghezvinnie egy hőn áhított célt. Ezek lehetnek anyagi, földi dolgok, de lehetnek szellemi eredmények, például egy diploma megszerzése, egy könyv megírása, és lehetnek lelki célok is, amelyek a szív gazdagodását célozzák meg és a lélek kincseit tartják szem előtt.

Amikor tehát sikert, sikereket kívánunk egymásnak, akkor annak az őszinte – vagy esetleg csak udvarias – kívánságunknak adunk hangot, hogy a másik ember számára testi-lelki gyarapodást, gazdagodást, nemesedést kívánjunk az újesztendőben.

Január a tervezés időszaka, az újrakezdés ideje. Mit érdemes megfogadnunk?

Azt gondolom, hogy ha az ember 60 éves, akkor eléggé tapasztalt és jó esetben eléggé bölcs is ahhoz, hogy annyira megismerje önmagát, hogy tudja, a fogadkozások ideje már lejárt. Kár önmagunkat áltatni olyan dolgokkal, amelyeket az ember adott esetben évtizedek alatt sem tudott a fogadkozásai révén elérni. Én ennek nem sok értelmét látom tehát. Azt viszont vallom, hogy Isten Szentlelke ad egy sugallatot, egy különös belső indíttatást, és akkor az, aki példának okáért 41 évig erős dohányos volt, képes eldönteni és véghezvinni, hogy leteszi a cigarettát. Nem azért mert megfogadja, hanem mert erőt és akaratot kap hozzá Istentől. Ezért tehát érdemesebb Istentől kérnünk, mi volna az, ami jobbá, emberibbé tenné 2021-ben az életemet?

Ebben a ki tudja meddig tartó járványos időszakban mit lehet értéknek tekinteni?

Természetesen azt, ami máskor is érték: az ember és a teremtett világ élete, megóvása, különösen is a közvetlen környezetemben levőkkel való figyelmes törődés és a róluk való gondoskodás. Valamint minden más, ami jó, tiszta, nemes és tiszteletre méltó, csak most persze a magunk és egymás egészségének a megóvásának a tükrében, amit a külső körülmények miatt kényszerülünk komolyabban venni.

Börtönlelkészként mit tud nyújtani az ott lévő embereknek?

Igyekezem mindazt nekik átadni, amit hivatásomnál és lelkiismeretemnél fogva adhatok, amit munkaköri leírásom meg is követel: a hozzám fordulók lelkigondozását, gyóntatását, egyéni és kiscsoportos lelki alkalmakon történő részvételét az imádságban, igeolvasásban és magyarázatban. Szervezem továbbá a különféle vallási felekezetek és missziós szervezetek adományainak és szóróanyagainak bejutását, átadását.

Ön mit vár az új esztendőtől, mi az, amit másképp csinálna az előző évhez képest?

Szeretnék 2021-ben az élő Istenhez még közelebb jutni, hogy tisztábban és többször halljam meg a hangját, értsem meg az akaratát nagyobb bizonyossággal, s hogy ehhez mindig társuljon őszinte készség és akarat bennem annak lelkiismeretes megvalósítására is… Illetve, ami ennek a párja, hogy az emberekkel való kapcsolataimban ezt még többször aprópénzre tudjam felváltani. Áldott Új Esztendőt kívánok minden kedves olvasónknak! Erős vár a mi Istenünk!


SZERZŐ: DR. SOMOGYI KINGA
FOTÓ: TV EGER