A felhívásra két témakörben nyújthattak be pályázatot:

  1. Városi közösségi „kultúrapontok” kialakítása a közterületek nyitott közösségi tér funkciójának erősítése érdekében az alulról jövő kulturális-közösségi kezdeményezések kisebb léptékű infrastrukturális hátterének biztosítása, valamint
  2. Közösségépítést is szolgáló aktív szabadidős programok kisebb léptékű infrastrukturális háttérfeltételeinek megteremtése érdekében.

A felhívásra 7 pályázat érkezett, ebből egyet visszavont az egyik pályázó, egy pedig keretösszegen felüli pályázat. A keretösszeg mindösszesen 26.000.000 Ft volt.

Hajdúhegyi Kultúrapont

2 millió forintos Európai Uniós támogatás felhasználásával alakították ki 2019 szeptemberében a Hajdúhegyi Kultúrapontot.  (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00143)

A projekt lebonyolítója a 100 százalékos önkormányzati tulajdonban lévő Egri Városfejlesztési Kft. volt, melynek elsődleges feladata az Integrált Településfejlesztési Stratégiában (ITS) szereplő városfejlesztési célok megvalósítása, valamint további projektek generálása. Feladatai megvalósításában partnerei is vannak. A Kft. kiemelt partnere Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala, továbbá az együttműködésben szerepet vállaltak lakóközösségek és civil szervezetek (pl. Egri Csillagok Népdalkör, Heves Megyei Népművészeti Egyesület), és kulturális intézmények (pl. Egri Kulturális és Művészeti Központ, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár), valamint a városrészben működő helyi vállalkozások és egyéb cégek (pl. Agria Film Kft.).

Az Egri Városfejlesztési Kft. kapta feladatul Eger funkcióhiányos városrészében a Hajdúhegyi Kultúrapont kialakítását, amely a mindennapi aktív szabadidő-eltöltés helyszínéül is szolgál. A fejlesztés két fő stratégiai célhoz is kapcsolódott. Ezek közül a legkézenfekvőbb az volt, hogy a tervezett fejlesztés hozzájáruljon a városrész mikroközösségeinek közös értékek mentén megvalósuló önszerveződéseihez, valamint a generációk közötti párbeszédhez. Míg a másik fő célkitűzés a civil társadalom fejlesztése volt, a helyi szereplők aktív szerepvállalásának ösztönzésével. A 4000 háztartást számláló városrészben a fejlesztésnek köszönhetően új kulturális, közösségi, szabadidős programlehetőség feltételei jöttek létre, illetve javultak számottevő mértékben.

A beruházás során 1 négyzetes sakkasztalt, ehhez 2 köztéri padot, 1 köztéri asztalt, 3 köztéri padot, 1 hulladékgyűjtőt, 1 kerti hintát, valamint egy fitneszeszközt vásároltak.


Ráchegyi Kondipark

2 999 111 forintos uniós támogatás felhasználásával hozták létre 2019-ben a Ráchegyi Kondiparkot. (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00149)

A projekt lebonyolítója az Egri Fertálymesteri Testület volt. Az egri fertálymesterség azért különleges, mert Magyarországon egyedülállóan Egerben maradt fenn ez a századokon át, generációról generációra hagyományozódó, koronként változó feladatokkal megbízott tisztség, egészen 1950-ig. Az 1996-ban újjáélesztett fertálymesterség az „egriség” szerves része. Tagjai, és a városlakók számára is a lokális öntudat erősítését biztosítja. A testület partnerei: az Eger Eszterházy Szabadidő és Sportegyesület, a Baba-Mama Szabadidő és Életmód Alapítvány, az Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, valamint a Plútó Gyermekfoci Sportegyesület. Az uniós projekt célja a generációk közötti aktív kapcsolatteremtést is szolgáló, egészséges életmódra nevelő, szabadtéri-szabadidős tevékenység infrastrukturális hátterének megteremtése volt, továbbá a generációkon átívelő közösségi színtér kialakítása is ide tartozott. A beruházás során lábizom-erősítő gépet, karizom húzó-nyomó gépet, derékmozgató gépet, evező- és hasizompadot, kültéri sakkasztalt és pihenőpadot szereztek be.

A projektben szereplő városrészen található az Egri Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthona. Kihasználva a létesítmény közelségét, a gyermekotthon lakói is – az esélyegyenlőség jegyében – rendszeresen igénybe tudják venni a kondipark adta lehetőségeket.


Mozgásba hozzuk a közösséget!

8 millió forintos európai uniós támogatás segítségével játszótér- és fitneszparkbővítés történt 2019-ben a Vallon és a Kallómalom utcákban. (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00142)

A projekt lebonyolítója a Zöldpanel Egyesület volt, melynek elsődleges célkitűzése a közvetlen lakókörnyezet szépítése, kulturált pihenő- és játszópark létesítése, valamint ezek felügyelete. Az egyesület immár több mint 20 éve vesz részt a Felsőváros virágosításában, de közreműködésével jött létre néhány éve egy gyermekjátszótér és felnőtt szabadtéri fitneszpark is, a Vallon úti 174 lakásos társasház környezetében. Feladatai megvalósításában partnerei is vannak az egyesületnek. Ilyen az Egri Kulturális és Művészeti Központ telephelyeként a városrészben működő Lakossági Információs és Szolgáltató Iroda,  az Egri Szociális Szolgáltató Intézmény (ESZSZI) Felsővárosi Gondozási Központja, az Egri Egészség- és Környezetvédő Egyesület Jóga Klubja, a Csere Kör Közösségi Egyesület, valamint az ÉFOÉSZ Heves Megyei Közhasznú Egyesülete. A projekt célja az volt, hogy Eger legnépesebb lakótelepén, a Felsővárosban, a mindenki számára elérhető szabadidőpark sportolási és játéklehetőségeit bővítsék. Fontos cél volt továbbá, hogy a fiatalok megtalálják a közös hangot az idősebb generációval. A beruházás során a Vallon utca 1. sz. előtti fitneszpark egy darab fitneszeszközzel gazdagodott. Továbbá a Vallon utca 1-11. sz. előtti játszótér bővítése is megtörtént, ugyanis egy új többfunkciós „mozdony” formájú játékszert szereztek be, valamint egy talajba süllyesztett trambulint telepítettek, míg a Kallómalom utca 32-48. sz. tömbbelső játszótérre is új eszközök érkeztek, nevezetesen egy „Mien” típusú toronycsúszda és mászóka.


Új kultúrapont: Bródy Parkkönyvtár

2 792 469 forintos uniós támogatás segítségével hozták létre 2020-ban a Bródy Parkkönyvtárat az Érsekkertben. (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00172)

A projekt lebonyolítója a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár volt, amely nem pusztán felhasználóbarát, hanem a közösség igényeire és szükségleteire is reagálni tudó, a társadalom minden szintjét és csoportját kiszolgáló komplex intézmény. Partnerei: az Ugar Egyesület, a Banya-Tanya Alapítvány, a Forti Pectore Egyesület, a Dsida Jenő Baráti Kör, a Madarászkör, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, valamint a Babszem Jankó Gyermekszínház.

A „könyvtár a falakon túl” gondolatának megjelenése olyan folyamatokat indított el, amely a könyvtár hagyományos szerepén túlnőve, folyamatosan biztosítja az olvasáshoz kapcsolódó egyéni és közösségi élményeket. A pályázat célja az volt, hogy az infrastrukturális bővítésnek köszönhetően a Bródy Parkkönyvtár egy új közösségi tér legyen az Érsekkertben, amely különleges élményt nyújt több generáció számára egyidejűleg. Az Érsekkert ősfái alatt a könyvtár hagyományos szolgáltatásaival is találkozhatnak az idelátogatók, az élménydús szabadidős programok mellett. Elsősorban olyan olvasóréteget céloztak meg, amely elsődlegesen nem olvasás miatt látogatja az Érsekkertet.

A beruházás során elektromos triciklit, a kölcsönzéshez szükséges informatikai felszereléseket, egyéb kis terjedelmű eszközöket, mobilszínpadot és kültéri bútorokat vásároltak.


Bervai kultúrapont, közösségi tér kialakítása

2 008 535 forintos európai uniós támogatás segítségével alakítottak ki kultúrapontot és közösségi teret Felnémeten, 2020-ban. (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00493)

A projekt lebonyolítója a Felnémetért Lokálpatrióta Egyesület, amely civil szervezet 2013-ban alakult Felnémet kulturális, közösségépítő, hagyományőrző és ifjúságsegítő, -nevelő feladatainak helyi szinten való megvalósítására. Az egyesület tevékenységének célja a Felnémeten élő polgárok kulturális, szellemi és anyagi jólétének elősegítése, kulturális programok szervezése, a lokálpatriotizmus szellemiségének terjesztése és népszerűsítése.

Partnerei: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Berva-völgyi Egyesület. A megvalósított projekt célja az volt, hogy kisebb léptékű infrastrukturális beruházással hozzájáruljon a felnémeti (bervai) városrész közösségépítéséhez, illetve a lakosság társadalmi kohéziójának erősítéséhez. A közvetlen célja pedig egy helyreállított, nyitott tér kialakítása volt Eger belterületén, az egykori sporttelep helyén, amit a városrész közössége kulturális és szabadidős célokra egyaránt használatba vehet.

A Felnémetért Lokálpatrióta Egyesület az egri önkormányzattal 2018. december 28-án kötött megállapodása alapján 15 évre kapta meg a fejlesztési területet használatra. A megállapodás szerint az egyesület kulturális és sportcélokra biztosítja a területet. A megvalósult fejlesztések jól szolgálják a közösségi igényeket, és a terület újrahasznosításával egy nyitott közösségi tér került a városrész lakóinak mindennapi használatába.

A beruházás során a 6×10 méter, mindösszesen 60 m2 aszfaltozott területen fedett színpadot létesítettek, továbbá kosárlabdapalánkot telepítettek. A fenntartás magában foglalja a környezetvédelmi fenntarthatóságot, illetve a környezettudatos magatartás előírásainak történő megfelelést, ezek írott és íratlan szabályainak betartatását.


Játszótér építése a Szépasszonyvölgy Piknikparkban

8 millió forintos európai uniós támogatás felhasználásával építettek játszóteret 2020-ban a Szépasszonyvölgy Piknikparkban. (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00162)

A projekt lebonyolítója a Szépasszonyvölgyi Vendégvárók Egyesülete, amely civil szervezet 2007-ben alakult azzal a céllal, hogy felvirágoztassa a Szépasszonyvölgyet mint egyedi borászati desztinációt. Az egyesületnek jelenleg 14 tagja van – borászatok, pincészetek, éttermek és egy hotel tulajdonosa –, akik mindannyian az egri Szépasszonyvölgyben tevékenykednek. A tagok arra törekszenek, hogy a vállalkozók minőségi környezetben fogadják a turistákat, akiknek kiváló ételeket és borokat kínálnak, és minőségi szolgáltatásokat nyújtanak. Az egyesület partnerei: az egri önkormányzat, az EVAT Zrt., a Média Eger Nonprofit Közhasznú Kft. és a Szépasszonyvölgyi Vendégvárók Egyesülete. Közös céljuk a Szépasszonyvölgy megfelelő pozicionálása. Az összefogásnak köszönhetően néhány éven belül számos bor- és gasztroturisztikai fejlesztés valósulhat meg, amelyek révén a völgy egy jelentős, új borászati desztinációként kerülhet fel a térképre.

Az említett uniós projekt célja az volt, hogy a piknikpark nagy zöld területével, épített tűzrakó helyeivel önmagában kedvelt kirándulótér legyen, nemcsak az egriek, de az Egerbe látogatók számára is. Ugyanakkor biztosítsa a völgybe kilátogató családok számra az aktív kikapcsolódást.

A beruházás során több eszközt is beszereztek. Ezek: kétszemélyes lengőhinta, dahila mászóka, egyenes csúszda létrával, mókuskerék, 3 elemes lépegető, 3 elemes nyújtó, rugós játékmotor, fészekhinta, trambulin és két darab támlás pad.


Ziffer Sándor Galéria Fejlesztése

90 millió forintos európai uniós támogatás segítségével újították fel a Ziffer Sándor Galériát. A munkálatok 2020-ban kezdődtek és 2021. júniusban fejeződtek be. (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00007)

A Dobó István Vármúzeum 2018 végén pályázott a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00007 azonosítószámú projektre. A közel 140 millió forintos beruházás további költségét a 2019-es és 2020-as Kubinyi Ágoston pályázatból, valamint 49,9 millió forintos intézményi önerőből biztosították. A munkálatok a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2020  decemberében kezdődtek. A kivitelező Éptervszolg Kft. 6 hónap alatt végezte el a teljes külső-belső felújítást.

A beruházás során egy új bejárat létesült a Kossuth Lajos utca felől, amelyet egy elegáns behívótáblával tettek hangsúlyossá. A vendégeket, az épületbe belépve, egy újonnan kialakított impozáns fogadótér is várja. Megújultak a kiállítási paravánok, valamint a teljes épületgépészet, áthelyezték a vizesblokkot, mely kiegészült akadálymentes mosdóhelyiséggel is. A galéria, a szerkezet statikai megerősítését követően új burkolatot kapott, a falakat újrafestették, harmonikus, egységes tereket teremtve. A homlokzat teljes felújításának köszönhetően egy 21. századi, a városképbe jól illeszkedő épülettel gazdagodott a város.

A belső tereket – a Dobó István Vármúzeum javaslatait is figyelembe véve – az Osztrakon Kft. vezető építésztervezője, Somogyi Pál, Ferenczy-díjas okleveles belsőépítész tervei alapján alakították ki.  A Ziffer Sándor Galéria a felújítást követően egyaránt alkalmassá vált állandó és időszakos kiállítások, valamint közösségi programok megrendezésére.


SZERZŐ: CSÁK-NAGY KRISZTA, SZILÁGYI ANITA
FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT, WWW.TVEGER.HU