Egy Egert elkerülő, vagy tehermentesítő út építése már régóta tervben van. Az elmúlt években több tanulmány is készült, sokáig az is kérdéses volt, merre haladjon az új út. Ez a döntés megszületett: a város keleti oldalán vezethet. Hogy belső nyomvonalon haladjon, kimagaslóan tehermentesítve a város közlekedését, vagy külső nyomvonalon, és így el is kerülje Egert, arról még nem született döntés. A Technológiai és Ipari Minisztérium (jogelődje: Innovációs és Technológiai Minisztérium) megbízásából a NIF Zrt. közösségi tervezés keretében készítteti el a terveket, ami azt jelenti, hogy szakmai és civil szervezeteknek, valamint nekünk, városlakóknak, és főképp az ott élőknek van beleszólásuk a tervezési folyamatokba.

2×1 sávos, másodrendű főút épülhet a jövőben, mely a tervek szerint mindenképp elősegíti Eger forgalmának csökkenését, segítve a közlekedést az északi és déli városrészek között, biztosítva az M25-ös autóúthoz, a 25. és a 24. sz. főutakhoz való csatlakozást, ezáltal élhetőbbé téve a várost. A tervezett út három szakaszra oszlik: a keleti elkerülőre, a nyugati átkötésre a 25. és a 24. sz. főutak között, és a felnémeti szakaszra. A tervezők az eddigi vizsgálatok alapján mindhárom szakaszra két-két lehetséges nyomvonalsávot határoztak meg, és majd a lakossággal együtt születik döntés arról, hogy a várostól távolabb épülő, hosszabb külső, vagy a közelebbi, rövidebb belső nyomvonal mentén valósuljon meg az út. A folyamatokról Minczér Gábor alpolgármestert kérdeztük.

Merre fog haladni a tervezett útvonal?

Még a kilencvenes évekre nyúlik vissza az az igény, hogy épüljön egy elkerülő út. A szakemberek viszont úgy látták, hogy Egert nem kell elkerülni, hiszen a hozzánk érkező forgalom mindössze 5-7%-a tekinthető átmenő forgalomnak. Inkább az a vélemény született meg, hogy egy tehermentesítő út építésére lenne szükség, mely a 25. sz. főút (Vörösmarty, Koháry, Rákóczi) forgalmát csökkentené, ahol közel huszonötezer autó közlekedik napi szinten. Ha a belső nyomvonalat vesszük, ez a szám mintegy tízezerrel csökkenne, a külső nyomvonalon viszont kevesebbel. A belső értelemszerűen a városhoz közelebb fut, és Eger úthálózatához hét pontban csatlakozna, így az Egerből induló, oda tartó – vagy akár városrészek közötti – utazásokra is jobban lehetne használni. Ennek köszönhetően a belső városrészeket, utakat jobban tehermentesíthetné. A külső nyomvonal, mely elkerülné a várost, 9,3 km hosszan épülhetne, és négy ponton csatlakozna a város úthálózatához. A 24. és 25. sz. főút közötti átkötésnek is két tervezett nyomvonala van. A felnémeti szakasz belső nyomvonala 4,5 km, a külső 6,1 km hosszan épülne. Jelenleg a belső nyomvonalon vízműterületek húzódnak, ezek kiváltása további egyeztetést és vizsgálatot igényel.

 

 

A nyomvonalváltozatok. Forrás egrielkerulo.hu

Július 7-én lakossági fórumot tartottak a témában. Az ott élők többsége melyik nyomvonalat támogatja?

Inkább a külsőt. A belső nyomvonaltól tart a lakosság, pedig valahogy úgy kell elképzelni, mintha egy köztes Kertész, vagy Maklári út épülne mintegy 8 km hosszan. Nem autópálya épül, hiszen a tervezési sebesség belterületen: 50-70 km/h. A város egyre növekszik, előbb-utóbb azon a területen is épülnek majd utak. Természetesen a zajvédelemre is fokozottan figyelnünk kell, erre meg kell tenni a megfelelő intézkedéseket, akár zajcsökkentő falakkal, vagy erdősávok telepítésével. Úgy gondolom, a külső nyomvonalat kevesebben fogják használni, inkább azok, akik bejárnak Egerbe, akár Maklár, Füzesabony, Mezőkövesd térségéből, és a város északi részén dolgoznak. A belső nyomvonal várhatóan nagyobb mértékben tehermentesítené a 25. sz. főutat, és olcsóbb is lenne a megépítése. Szerintem az lenne a cél, hogy a városi forgalom terhelését oszlassuk el úgy, hogy az mindenkinek megfelelő legyen. Értem a lakosságot, de elfogadom a szakmai véleményeket is. Ha megszületik a döntés, akkor elkezdődhet a környezetvédelmi engedélyeztetés. A hatástanulmányoknak 2023 I. félévének végére el kell készülniük. Jelenleg forrás a tanulmányi tervek elkészítésére és a környezetvédelmi engedélyeztetési folyamatokra van, a további haladás kormányzati akarattól függ majd.

A NIF Zrt., mint az elkerülő út beruházója közösségi tervezésben gondolkodik, és várja a lakosság véleményét, észrevételeit, kérdéseit az alábbi felületeteken:

egrielkerulo.hu

E-mail: info@egrielkerulo.hu

facebook.com/egrielkerulo


SZERZŐ: VASS JUDIT
FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT