Mint ahogy az iskola is egy mérföldkő a kisgyermekek életében, úgy az óvoda is. Éppen ezért, a szülőket segítve a döntésben a TV Eger A mi történetünk című magazinműsorában elindította az egri óvodákat bemutató sorozatát.

Bocsiné Percze Andrea, a Kertvárosi Óvodák szakmai vezetője úgy fogalmazott: “Kevés ilyen város van Magyarországon, ahol a szülők pedagógiai program alapján válogathatnak.” Eger valóban bővelkedik óvodákban, amelyek városrészenként három nagy csoportba sorolhatók: Kertvárosi Óvodák, Belvárosi Óvodák, valamint Felsővárosi Óvodák, mindezek mellett egy katolikus intézmény, a JÓ PÁSZTOR ÓVODA is várja a kicsiket.

Utóbbi a Szent Imre Katolikus Általános Iskola tagintézménye, ahol a legfőbb alapérték a keresztény szellemiség. A hitéletre nevelés fontos szerepet játszik a pedagógiai programban, a gyerekek imákat, bibliai énekeket és történeteket tanulhatnak. Runyai Zsuzsanna óvodavezető elmondta: “legfőbb alapértékünk a gyerekek szeretete és tisztelete”.

Nevelési alapelvek

A város minden óvodájára jellemző, hogy kiemelten figyelnek az egészséges életmódra, a testmozgásra, valamint a környezettudatosságra. Valamennyi intézmény lehetőséget biztosít arra, hogy a gyerekek már óvodáskorban megismerkedjenek az úszással, amelyre a Bitskey Aladár Uszodában van mód. A legtöbb egri intézményben úgynevezett vegyes csoportokban töltik az óvodások mindennapjaikat, amely azt jelenti, hogy különböző életkorú gyerekek, háromtól hat- hétéves korig tartózkodnak együtt.

Játékos fejlesztés

A játéktevékenységek közül a gyerekek abba kapcsolódhatnak be, amelyikbe szeretnének. Az ún. témahetek, illetve projektmunkák alkalmával pedig a kicsik közösen munkálkodhatnak egy adott világnapon, társadalmi ügyön, vagy akár egy őket érdeklő témán. Ennek részeként a gyerekek festhetnek, hajtogathatnak, ragaszthatnak, attól függően, hogy mely tevékenység áll a legközelebb az érdeklődési körükhöz. Bocsiné Percze Andrea kiemelte: “önmagukhoz képest kell fejleszteni a gyerekeket, figyelembe véve az egyéni érési ütemüket”.

Az egri óvodák a módszerekben különböznek egymástól, amelyeket az adott intézmény nevelőtestülete határoz meg.

Kertvárosi óvodák

A Kertvárosi Óvodákhoz négy intézmény tartozik, amelyek zöldövezetben találhatók. Székhelyük az EGRI KERTVÁROSI ÓVODA, amely 2020 szeptemberében nyitotta meg kapuit a Farkasvölgyi Tagóvoda, valamint a Zöldliget Tagóvoda összevonásával. A gyerekek korszerűen berendezett, klimatizált csoportszobákban tölthetik mindennapjaikat, valamint modern játszó- és fejlesztőeszközök állnak rendelkezésükre.

A NEY FERENC TAGÓVODÁBAN a pedagógusok bevezették a robotikai és digitális eszközök alkalomszerű használatát. Ez azt a célt szolgálja, hogy a gyerekek megtanulják okosan kezelni például a táblagépet. Az intézményben ökoheteket, valamint beszélgetőköröket is tartanak.

A GYERMEKKERT TAGÓVODÁBAN kiemelt figyelmet fordítanak a gyerekek művészeti és zenei nevelésére. Ezt tükrözi, hogy 1999 óta itt szervezik a Megyei Mesemondó Találkozókat. Az intézményben a vegyes mellett, úgynevezett homogén csoportok is működnek, ahol hasonló életkorú gyerekek töltik együtt a mindennapjaikat.

Az EPRESKERT UTCAI TAGÓVODA Eger egyik legnagyobb óvodája, ahol a néphagyományok ápolása élvez kiemelt figyelmet. Az intézmény közel tíz éve csatlakozott az “Így tedd rá!” programhoz, amelynek célja, hogy a gyerekek játékos formában sajátítsák el a néptánc alapjait. A kicsik megismerkedhetnek a hagyományos népi mesterségekkel is egy-egy ünnephez kapcsolódóan.

Felsővárosi óvodák

A Felsővárosi Óvodákhoz öt intézmény tartozik. Székhelyük a BENEDEK ELEK ÓVODA, ahol angol anyanyelvű nevelők foglalkoznak a gyerekekkel. Veres Enikő óvodavezető elmondta, sok olyan szülő íratja be hozzájuk a gyermekét, ahol az egyik fél nem magyar anyanyelvű. A kicsik így nemcsak az óvodapedagógusoktól, hanem egymástól is tanulhatnak.

A Benedek Elek Óvodához hasonlóan, az OVI-VÁR TAGÓVODÁBAN is lehetősége van a szülőknek idegen nyelvű csoportba íratni gyermeküket, ahol a német nyelvvel ismerkedhetnek. Emellett Waldorf, Rogers, valamint zenei szemléletű pedagógiai program is várja a leendő óvodásokat. Az itt található hatalmas udvar jó lehetőséget biztosít arra, hogy a Felsővárosi Óvodák közös programjait, mint például a gyereknapot ebben az intézményben rendezzék meg.

Az Ovi-Vár Tagóvodához közel helyezkedik el a JOÓ JÁNOS TAGÓVODA, ahol szintén nagy területű udvar áll a gyerekek rendelkezésére saját műfüves focipályával. A pedagógiai program az élményeken alapuló tanulásra épül, amely a projektmunkákban is megnyilvánul. 2021-től Montessori szemléletű csoportot is indítottak, amelynek célja a kicsik önállóságának elősegítése.

A GYERMEKLÁNC TAGÓVODÁBAN a mozgásfejlesztésre helyezik a hangsúlyt. Pártos Sándorné elmondta, a gyerekeknek lehetőséget biztosítanak mindenféle szabad mozgásra. A játékos tanulást is erre építik, így már az is előfordult, hogy például a folyosó átalakult Jeges-tengerré, ahol az ovisok képletesen jégtáblákon ugrálhattak. A rugalmasságot azonban a szabályszerűség is áthatja – tette hozzá.

A BERVAVÖLGYI TAGÓVODA legfőbb jellemzője a természetközeliség. Az ide járó gyerekek sokat kirándulnak, amelyre a közelben lévő erdők-mezők is kiváló lehetőséget adnak. A pedagógiai programban meghatározó a művészeti nevelés.

Belvárosi óvodák

A Belvárosi Óvodákhoz nyolc intézmény tartozik, székhelyük a SZIVÁRVÁNY ÓVODA, amelyet 2019 szeptemberében adtak át. Az épület kívül-belül akadálymentesített, korszerű és jól felszerelt. Az intézményben évszakokhoz kapcsolódóan szerveznek programokat, például ősszel tökfaragó versenyt, télen szánkónapot az Érsekkertben, amelyekbe a szülőket is bevonják.

A KATICA TAGÓVODÁBAN kiemelt figyelmet fordítanak a tehetséggondozásra. Úgynevezett NyugiOvi foglalkozásokat tartanak, amelynek főszereplője “Szepi”, egy kedves űrlényplüssfigura, aminek a gyerekek minden aggodalmukat elmondhatják, segítségével feldolgozhatják az őket ért sérelmeket. Az intézményben a szülők vegyes, valamint homogén csoportok közül választhatnak.

Az ARANY JÁNOS TAGÓVODA Eger legkisebb óvodája, ahol a pedagógusok arra törekszenek, hogy a gyerekek minél több magyar népköltészeti alkotást ismerjenek meg. Ennek érdekében rendszeresen látogatják a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár gyermekrészlegét.

Az ESZTERLÁNC TAGÓVODÁBAN az egészségmegőrzésre helyezik a hangsúlyt. A gyerekekkel közösen készítenek különféle ételeket, italokat, megismertetik őket a reformkonyha ízeivel, valamint közös konyhakertet is ápolnak.

A DEÁK FERENC TAGÓVODA pedagógiai programjában komplex módon jelenik meg a mese, a zene, valamint a környezet megismerése. A gyerekekkel szakképzett nevelő foglalkozik, aki az alkotó-fejlesztő meseterápia segítségével foglalkozik velük.

A NAPSUGÁR TAGÓVODA a Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola szomszédságában helyezkedik el. Az intézményben kizárólag homogén csoportok működnek, amelyekbe hasonló életkorú gyerekek járnak. Az óvoda hagyományai közé tartozik a belvárosi szintű Sportvetélkedő megszervezése.

A CSILLAGFÉNY TAGÓVODA egy kétemeletes intézmény, amelnyek alsó szintjén a Cecey Éva Bölcsőde található. Felföldiné Szabados Ágnes, a Belvárosi Óvodák vezetője elmondta, minden intézményükben nagy hangsúlyt fektetnek az egészséges életmódra, amelyekre különféle programokat építenek, ilyen például a Csillagfény Tagóvodában megrendezett “egészséges sütemények versenye”.

A DR. HIBAY KÁROLY TAGÓVODA a belváros szívében helyezkedik el, az Egri Vár lábánál. Az óvodai nevelésben fontos szerepet játszik a hazafiság, a történelmi hagyományok ápolása, amelyet a Dobó István Vármúzeummal kialakított közvetlen kapcsolat is elősegít. Az ide járó óvodások rendszeresen látogatnak múzeumpedagógiai foglalkozásokat.

A legmegfelelőb intézmény kiválasztására április 20. és május 20. között van lehetőségük a szülőknek, ekkor szervezik meg országosan a beiratkozást minden óvodában. A döntés nehéz, a járványidőszak pedig még nehezebbé teszi. Ha az óvópedagógusokkal készített beszélgetések segíthetnek ebben, a www.tveger.hu oldalon visszanézhetik adásainkat.


SZERZŐ: TÓBIK ANGELIKA
FOTÓ: TV EGER, VOZÁRY RÓBERT