Beszélgetés Minczér Gábor alpolgármesterrel

Az általános alpolgármester felügyelete alá tartozik a városgondozás, a vagyongazdálkodás, a klímastratégia, a környezetvédelem és a kultúra területe. Az alábbiakban az elmúlt két és fél év eredményeiről, és a további tervekről kérdeztük.

Nem könnyű félidőn van túl az egri önkormányzat: veszélyhelyzetekben kell eredményeket felmutatni, de Minczér Gábor úgy fogalmazott: az önkormányzat az eltelt idő alatt helyt tudott állni.

Milyen nehézségekkel kellett megküzdeniük?

Első ciklusosként nagy tervekkel, elképzelésekkel vágtunk bele a munkába, de elért minket a covid, amely az akkori számítások szerint az intézményekkel együtt körülbelül 3,5 milliárd forintnyi kiesést jelentett Egernek, a szabad tartalék pedig mindössze 771 millió forint volt. Ráadásul abban az évben fejlesztési hitelt sem kaptunk. Azt tudni kell, hogy ezt minden évben megkapja a várost, 430 és 530 millió forint közötti összegben, ebből végezzük el a kisebb fejlesztéseket. Mi nem kaptuk meg, de ettől függetlenül a kisebb beruházásokat elvégeztük a szabad tartalék terhére, ilyen például a Grőber temető kerítésének fejlesztése, vagy a lajosvárosi temető bővítése. Válságkezelést kellett végrehajtanunk, nagyobb fejlesztésekre már nem volt forrás. 2021-ben a kormányzati elvonások szintén terhelték a várost, pl. az iparűzési, a gépjármű-, illetve az idegenforgalmi adó kiesése mellett mindössze 63 millió forint fejlesztési hitelt kaptunk a 440 millió helyett. Sokan talán nem is tudják, de fizetnünk kell ún. szolidaritási hozzájárulást, 770 millió forintot. Ezt a jobb helyzetben lévő települések fizetik be, és a rosszabb helyzetben lévő települések között osztja szét a kormány. Az iparűzési adó kiesésével együtt a jelenlegi 2022-es évben is kb. 1 milliárd 600 millió forint bevételkiesésről beszélhetünk, amihez hozzáadódik a végleg elvett gépjárműadó összege, kb. 170 millió forint, ennyivel kevesebből gazdálkodtunk, mint a 2019-ben működő önkormányzat. Tavaly ugyan kapott a város 825 millió forint kompenzációt, mely segített – bár kevesebb mint a fele volt a kiesésünknek -, de így is el kellett halasztanunk a nagyobb fejlesztéseket, beruházásokat. Az idei költségvetést szintén a megszorítás jellemzi, és várjuk a kormányzat reakcióját, lesz-e a kiesések miatt kompenzáció. A nagyprojektek – Nemzeti Úszó és Vízilabda Központ, a vár, a Külsősor és Sas utcai beruházás – esetében a pályázati pénzek rendelkezésre állnak, de tudni kell, hogy többségében 2016-os tervezésű projektekről van szó. Sajnos azóta pl. az építőiparban jelentős áremelkedést tapasztaltunk, így nem lehet az eredeti tervek szerint haladni. A Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont megvalósítása mára kb. 15 milliárd forintot igényelne, de 6,5 milliárd forint áll rendelkezésre, így a teljes megvalósítás lehetetlen, bizonyos projektelemeket el kell engedni. A Kertész utca felújítása, átalakítása folyamatban van, decemberre fejeződik be. Közel két év állt rendelkezésünkre, de tartani is tudjuk ezt az időpontot. Hamarosan indul a Külsősor utca teljes, és a Sas utca további felújítása. Az ún. visszahulló uniós pályázati forrásokra hat projektet nyújtottunk be, ilyen például a Lenkey-ház, vagy a Kossuth Lajos utca déli területének teljes felújítása és a Maczky Valér utca csapadékvíz-elvezetésének második üteme. Ezek folyamatban vannak, hamarosan megindul a közbeszerzés. Terveink szerint 30 millió forintból felújítanánk Eger játszótereit, mert egy-két kivételtől eltekintve leromlott állapotban vannak. Összességében azt mondhatom az elmúlt két év kapcsán, hogy a nehézségek ellenére az önkormányzat helyt tudott állni.

Milyen zöldberuházásokat sikerült megvalósítani?

Kiemelt vállalásunk a helyi tömegközlekedés szinte ingyenessé tétele, melynek ötletét polgármester úr vetette fel külföldi példa alapján. Felkereste a Volán szakembereit, és megindultak a tárgyalások, majd megszületett a tervcsomag. A város minden évben kifizeti a Volán számára a veszteségfinanszírozást. 2021-re ez közel 900 millió forint. A tárgyalások során kimutatta a társaság, hogy ha az egri bérletesek bevétele kiesik, azt a veszteséget kellene kompenzálni, mely összeg várhatóan 150 millió forint. Ezt vállalta az önkormányzat. Ez nemcsak környezetvédelmi, hanem szociális intézkedés is, hiszen csökkenti a családok kiadásait. A közösségi közlekedés fejlesztéséhez tartozik, hogy a Zöld Busz Programnak köszönhetően hamarosan Egerbe érkezik hat elektromos jármű. A fásítási program is kiemelt, hiszen a zöld területek növelése kulcsfontosságú a klímaváltozás mérséklése miatt. A zártkerti ingatlanok területén erdőt telepítenénk, 1,6 hektárnyi területen. A Vadvirágos rét programmal az intenzív gyepgazdálkodást klímatudatosabb módszerekre cseréljük, és évelő virágokat is szeretnénk ültetni az egynyáriak helyett, ezt próbaként az északi városrészben kezdjük. Az intézmények fűtését használt termálvízzel is meg lehetne oldani, erre már vannak kidolgozott tervek, de pályázati forrást igényel, hiszen ez milliárdos nagyságrendű beruházás. Sajnos az 1,3 milliárdos napelemparkprojektet el kellett engedni. A pályázati kiírás szerint nem lehet értékesíteni a megtermelt áramot, a városnak viszont nincs saját hálózata, így a megtermelt áramot föl kellett volna táplálni az ÉMÁSZ-hálózatra. Ez még 0 forint árbevételnél is áfatartalmat generál, tehát értékesítésnek minősül. Ebben az esetben viszont csak hatvanszázalékos finanszírozással valósítható meg a projekt, vagyis a városnak 40 százalék önrésszel, körülbelül 500 millió forinttal be kellene volna szállnia. Ezt nem tudjuk vállalni. Viszont lehetőséget kaptunk arra, hogy a napelemparkra kapott pénzt más projektekre költsük el. Követjük tovább a pályázati kiírásokat, várjuk, hogy a 2021-2027-es uniós fejlesztési ciklusban milyen irányú kiírások lesznek.

Milyen eredményeket ért el saját választókerületében?

Fontos a Ráchegy helyzete. Várospolitikailag nem megfelelően építették be, hiszen nem gondoltak arra, hogy egy vagy két utcára terhelik a városrész forgalmát. Ráadásul az elmúlt években egyre több lakópark épült, megnövekedett az ott élők száma. Tehermentesítő útra van szükség, melynek tervei már megvannak, és amely a Szalapart utca végét kötné össze a dr. Frank Mária utcával. Egyelőre nincs rá 200 millió forint, de a fejlesztési hitel terhére 30 millió forintot előirányoztunk arra, hogy a talajmunkákat el tudjuk kezdeni. Bízom benne, hogy ezt a fejlesztést végig tudom vinni. Rossz állapotban vannak a járdák, de erre nyertünk forrást, és játszótérfejlesztések is folyamatban vannak. A 12-es iskolához vezető lépcsősort rendbe tettük, térfigyelőkamera-rendszert bővítettük, sőt, tovább is bővítjük. Tavaly sikerült virágosítani a Kővágó teret, és folytatódik a körzet parkosítása, fásítása. Az elvonások miatt kevesebb tervünket tudtuk megvalósítani, de bízunk abban, hogy a következő két és fél évben további fejlesztések zajlanak majd.


SZERZŐ: VASS JUDIT
FOTÓK: VORZÁRY RÓBERT