Az Egri Áldozatsegítő Központ munkájáról beszélgettünk dr. Kormos Kingával

Nemrégiben nyílt meg – az ország tizenegyedik ilyen intézményeként – az Egri Áldozatsegítő Központ, amelynek átadásán Varga Judit, az igazságügyi tárca vezetője nem pusztán arról beszélt, hogy hazánk időarányosan túlteljesítette az Európai Bizottság 2020-2025 közötti, az áldozatok jogairól szóló uniós stratégia elvárásait, de arról is, hogy az elképzelések szerint 2025-re kiépül majd a központok minden megyeszékhelyet lefedő, országos hálózata. Hogy mi a feladatuk, és mit tehetnek a bűncselekmények áldozataiért? Egyebek mellett erről beszélgettünk dr. Kormos Kinga jogásszal, városunk áldozatsegítő központjának koordinátorával.

Milyen célból születtek az áldozatsegítő központok, s kik fordulhatnak Önökhöz?

Alapvető feladatunk – mondja dr. Kormos Kinga –, hogy térítésmentesen nyújtsunk különböző szolgáltatásokat mindazon személyek számára, akik akár közvetlenül, akár közvetett módon valamely bűncselekmény, illetve tulajdon elleni szabálysértés áldozataivá váltak. A segítség természetesen igen sokféle lehet, attól függően, hogy a hozzánk fordulónak fizikai, érzelmi, lelki vagy anyagi sérelmeket okoztak a vele történtek, esetleg mindet együttvéve. Nagyon lényeges hangsúlyozni, hogy nemcsak a sértettek kereshetnek fel bennünket, hanem – közvetett áldozatként – azok családtagjai vagy épp a bűncselekmények tanúi is, hiszen ők mindnyájan átélhetnek olyasfajta megrázkódtatásokat, amelyek miatt valamiféle támogatásra szorulnak.

Utalt rá, hogy az érintetteknek sokféle támogatást adhatnak. Beszélne erről részletesebben?

Nos, ott van mindjárt az a tájékoztató munka, amely során ismertetjük az érintettekkel, hogy milyen jogaik, kötelezettségeik és lehetőségeik vannak. Szorosan ehhez tartozik, hogy nem kizárólag jogi tanácsot adunk, de azt is elmondjuk az illetőnek, miként vehet igénybe ügyvédi segítséget, ha erre szüksége van. Emellett az áldozati státusz igazolásával kapcsolatos felvilágosítás is a tennivalóink közé tartozik. E bizonyítvány akkor jöhet nagyon jól, ha valamelyik hatóság vagy egyéb szerv az általa biztosított szolgáltatást vagy támogatást attól teszi függővé, hogy az adott személy tényleg áldozat-e. És hadd említsek még egy igen fontos dolgot: miután meglehetősen gyakori, hogy mind az áldozatok, mind azok hozzátartozói, mind a tanúk igen komoly lelki traumát szenvednek egy-egy bűncselekmény következtében, az esetek többségében érzelmi támogatás is elkelhet, mégpedig az átélt események feldolgozását megkönnyítő szakemberek, kiváltképp pszichológusok bevonásával. A központunkban ez is biztosított.

Valamely hivatalos honlapon olvastam, hogy az emberkereskedelem magyar áldozatai is segítséget remélhetnek…

Ez így van, merthogy számukra – az említett szolgáltatásokon túl – védett szálláshely is biztosítható. Ez utóbbit ugyanakkor nem az áldozatsegítő központok nyújtják, hanem az állammal külön jogszabály szerint szerződő szálláshelyek. Mindazoknak, akik erről a lehetőségről részletesebb tájékoztatást is szeretnének, az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat 06/80/20-55-20-as számát kell felhívniuk, ahová egyébként a kapcsolati erőszak, a gyermekbántalmazás vagy a prostitúció áldozatai is fordulhatnak.

Úgy hiszem, külön érdemes beszélni az anyagi segítségnyújtásról, azon belül is az azonnali pénzügyi segélyről, illetve az állami kárenyhítésről. Melyik mire szolgál?

Az azonnali pénzügyi segély egyértelmű célja, hogy a bűncselekmény, tulajdon elleni szabálysértés nyomán létrejött krízishelyzetet a lehető legrövidebb időn belül kezelje. Tudni kell, hogy effajta igény csakis az elkövetéstől számított nyolc napon belül érvényesíthető. És hogy milyen célra adható? Nos, lakhatásra, élelmezésre, ruházkodásra, utazásra, de lehet a gyógyítás költségeihez vagy éppenséggel a kegyeleti kiadásokhoz való hozzájárulás is. Érdemes tisztázni, hogy itt nem egyfajta kártérítésről van szó, hanem úgynevezett méltányossági döntésről, amelyet megelőzően nem vizsgálják az érintettek rászorultságát. Az idei évben az e jogcímen adható támogatás maximális összege 173.555 forint. Ami az állami kárenyhítést illeti: ebben azok az áldozatok részesülhetnek, akik sérelmére személy elleni, szándékos és erőszakos bűncselekményt követtek el, amelynek betudhatóan az érintettek egészsége, testi épsége súlyosan károsodott. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az azonnali pénzügyi segélyhez képest számottevő eltérés, hogy itt mind a kár összegét, mind annak az adott bűncselekménnyel való okozati összefüggését bizonyítani szükséges. És ha már itt tartunk, a kárenyhítés megállapítása iránti kérelmet – aminek kitöltésében segítünk – az elkövetéstől számított egy éven belül lehet benyújtani akár a Heves Megyei Kormányhivatalhoz, akár Budapest Főváros Kormányhivatalához, amely döntő hatóságként jár el. Az állami kárenyhítésnek is van egy felső határa, ami 2022-ben 2.603.325 forint.

Hányan dolgoznak az egri központban, s mely szervezetekkel vannak partneri viszonyban?

Jelenleg hárman vagyunk. Magam jogász vagyok, az egyik munkatársam szociálpedagógus, illetve besegít egy szakképzett pszichológus is. Több szervezettel írtunk alá együttműködési megállapodást, így – a teljesség igénye nélkül – az egyházakkal, a Katolikus Karitásszal, a Máltai Szeretetszolgálattal, és még folytathatnám. Azt talán mondani sem kell, hogy a rendőrséggel is szoros kapcsolatot tartunk fenn, amiként a polgárőrséggel is. És e körben említhetném az Egri Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot is, hiszen azon területek között, amelyekkel ők, illetve mi foglalkozunk, lehetnek átfedések.

Elmondaná, hogy a segítségre szorulók milyen módokon kereshetik meg Önöket?

Egyrészt jöhetnek hozzánk személyesen: Egerben, a Rákóczi utca 10. szám alatti épület – közismertebb nevén a garzonház – földszintjén vagyunk megtalálhatók hétfőtől csütörtökig 8-17, pénteken pedig 8-14 óra között. Az e-mail-címünk a következő: askeger@im.gov.hu. Telefonon a +36/30/375-2176-os vagy a +36/30/375-1946-os számon érnek el bennünket. De rendelkezésre áll egy, hazánk valamennyi szegletéből ingyen hívható Áldozatsegítő Vonal is (06/80/225-225), amely a nap 24 órájában üzemel. Ajánlanám továbbá a vansegitseg.hu központi weboldalt, ahol az összes tudnivaló megtalálható, így a leggyakrabban felvetődő kérdések és az azokra adott válaszok is.


SZERZŐ: STANGA ISTVÁN
FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT