2021. szeptember 8-án elhunyt Kilián István irodalomtörténész, egyetemi tanár, az MTA doktora, aki mindvégig egri lokálpatrióta maradt. Családja a 17. század végén Felvidékről került Egerbe, ősei közt egri kanonok és szenátor is volt. Tanulmányait az egri ciszter gimnáziumban kezdte, majd Zircen és Budán fejezte be. A pesti bölcsészkaron szerzett latin–magyar–történelem szakos diplomát.

Első publikációja 1959-ben jelent meg, amit több száz cikk, 9 önálló könyv és sok-sok szövegkiadás követett. 1966-tól irodalmi muzeológusként dolgozott, 1979-ben meghívást kapott az MTA Irodalomtudományi Intézetébe, hogy az akkor alakuló Régi Magyar Dráma Kutatócsoport egyik alapítója, majd vezetője legyen. Évtizedeken át gyűjtötte a latin és magyar nyelvű régi kéziratokat, képverseket, drámákat Erdélyben, a Felvidéken és a római, bécsi, pozsonyi levéltárakban is.

Ott volt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem megszervezésénél, s egyik alapítója lett a Miskolci Egyetem Bölcsészkarának is. Kezdeményezője volt az egri drámatudományi konferenciáknak. 2013-ban munkásságát a Magyar Érdemrend Középkeresztjével ismerték el. Nagy tudású, iskolateremtő tanár volt, akit mindenki szeretett – sokáig fogunk emlékezni rá…


SZERZŐ: STANGA ISTVÁN
FOTÓ: EKKE