A világban nagy, erőteljes fordulat zajlik. Azt nem lehet tudni, hogy katasztrófát hoz-e a változás vagy új reményeket és lehetőségeket. A háború régóta zajlik körülöttünk és bennünk is és a béke kérdése attól függ, miképpen őrizzük az isteni törvényeket, miképpen beszélünk egymással, miképpen gondozzuk családunkat és kultúránkat. Augusztus 20-a, államlapításunk ünnepe ma is arról tanúskodik, hogy egy nemzet megmaradásának záloga az összefogás és az egység. Hiába vagyunk individuumok, csak közösségben tudunk kibontakozni és teljessé válni. Egymásra vagyunk utalva. Ne hagyjuk, hogy a megosztottság és az értetlenség szétzilálja közösségeinket! Legyünk békességszerzők, tegyünk egymás felé gesztusokat, induljunk el a párbeszéd útján a megbocsátás, az empátia felé! Ehhez a küldetéshez kívánok minden kedves Olvasónknak hitet, erőt és jó egészséget!

Hartmanné dr. Somogyi Kinga
főszerkesztő